kirpikliler sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kirpikliler kelimesinin manası:

  1. Bir hücreli hayvanlardan, üzerleri hareketlerini sağlayan kirpik biçimindeki uzantılarla kaplı organizmalar sınıfı.
  2. Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminden, bazıları gözle görülebilecek kadar büyük olan, sobe, küre, silindir, vazo biçiminde vücutlu, kabuk ya da iskeletleri bulunmayan, üzerleri harekete yarayan kirpiklerle kaplı, biri büyük, biri küçük olmak üzere iki çekirdekleri bulunan, tatlı sularda ve denizlerde yaşayan bir hücrelilerin (Protozoa) yapı bakımından en çok gelişmiş olanı, gerçekkirpikliler (Euciliata) ve süktorlar (Suctoria) olmak üzere 2 alt sınıfı bulunan bir sınıf. Silliler.
  3. Bk. kirpikli haşlamlılar.
  4. Bir hücreliler (Protozoa) alt aleminden, kimileri gözle görülebilecek kadar büyük olan, söbe, küre, silindir, vazo biçiminde vücutlu, kabuk veya iskeletleri bulunmayan, üzerleri harekete yarayan kirpiklerle kaplı, biri büyük, diğeri küçük iki adet çekirdeğe sahip, tatlı sularda veya denizlerde yaşayan tek hücrelilerin yapı bakımından en çok gelişmiş olanı, gerçek kirpikliler (Euciliata) ve suktorlar (Suctoria) olmak üzere iki alt sınıfı bulunan bir sınıf, silliler.
  5. Bir hücreliler (Protozoa) alt

kirpikliler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları