Kırpışma ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kırpışma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kırpışma" ne demek?

 1. Kırpışmak işi

  Örnek:

  Bir gece evvel bizim elektriklerde bir kırpışma peyda oluyordu da idareye telefon etmiştim. B. Felek

 2. Saniyedeki resim sayısı, gözün ağtabaka izlenimi süresinden az ya da buna yakın olduğunda ortaya çıkan ve görüntülükteki resmin atlamalı, titrek olarak görünmesine yol açan durum.

Kırpışma nedir? İlişkili sözcükler

 • Duyarlıkölçümü Eğrisi: Herhangi bir duyarkatı etkileyen ışıklamanın yeğinliği ile açındırmadan sonra ortaya çıkan resmin yoğunluğu arasındaki belirli ilişkiyi ortaya koyan eğri. devamı...
 • Onmadık Yılın Yağmuru Harman Vakti Yağar: Zamanında olduğunda büyük yarar sağlayacak bir durum, zamanı geçtikten sonra gerçekleşirse zarar bile verebilir. devamı...
 • Eaters Coma: Bir kimsenin tembel ve uykucu olduğŸu ve çoğŸunlukla keyif yapmak veya uyumaktan başŸka hiçbir şŸey yapma motivasyonunun olmadığŸı durum; genellikle yemekten hemen sonra ortaya çıkan durum devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Lerzan: Titrek Örnek: Uzak fenerler, ateş böcekleri gibi, lerzan ve donuk bir ziya neşrediyordu. Ö. Seyfettin Titreyen, titrek. titrek, titreyen devamı...
 • Sertlik Ayarı: Ai. Kontrastregelung] TV. Genellikle parlaklık ayarıyla birlikte yapılan, almaca gelen resim iminin gücünü değiştirmek yoluyla görüntülükteki resmin sertliğini düzenleme işi. devamı...
 • Uyaran Karşılık Ruhbilimi: Ruhbilimin temel amacının uyaranlarla bunlara ilişkin olarak ortaya çıkan karşılıkların incelenmesi olduğunu savunan ruhbilim türü. devamı...
 • Düşündürmek: Düşünmesine sebep olmak, düşünmesine yol açmak. Akla getirmek, hatırlatmak, önceden kestirmek Örnek: Yeryüzünde büyük işler görmeye layık bir millet olduğumuzu düşündürecek, on sekiz milyonu altmış milyona, seksen milyona çıkaracaktır. O. S. Orhon Tasalandırmak, devamı...
 • Kısa Süreli Kaçma: Askerlikte kıtasından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak yedi tam günden az süre ayrılanlardır. devamı...
 • Beyinsel Kötürümlük: Beynin devim özeğinin zedelenmesi nedeniyle ortaya çıkan, kol ve bacaklarla konuşma kaslarını ağır ve çok güçlükle devindirebilme sonucunu yaratan bir durum. devamı...

Kırpışma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.