Kırsıçanımsılar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kırsıçanımsılar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kırsıçanımsılar" ne demek?

 1. (Hyracacoidea), (Lât.hyrax=kırsıçanımsı):Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) alt-sınıfına toynaklılar (Ungulata) üst-takımına giren (bk)bir takımı. Ön ayakları 4, arka ayakları 3 parmaklıdır.Parmakları geniş tırnaklarla örtülüdür.Tabanlariyle yürürler.Kesici dişleri kemirici hayvanlarınki gibidir.Kuyrukları körelmiştir.Kırsıçanımsıgiller (Procaviidae) olmak üzere bir familyası vardır. (bk)

Kırsıçanımsılar nedir? İlişkili sözcükler

 • Kır Sıçanımsılar: Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) alt sınıfının, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, ön ayakları 4, arka ayakları 3 parmaklı, parmakları geniş tırnaklarla örtülü, tabanlarıyla yürüyen, kesici dişleri kemirici hayvanlarınkine benzeyen, kuyrukları körelmiş bir takım. devamı...
 • Lopludalgıçlar: Kuşlar (Aves) sınıfından, ayakları vücudun iyice geri tarafından çıkan, gagaları bir kılıfla örtülü, kuyrukları körelmiş, kuyruk tüyleri yumuşak olan, hayatları su üstünde geçen türlere sahip bir takım. Lopludalgıçgiller (Podicipedidae) familyası vardır. devamı...
 • Kırsıçanımsıgiller: (Procaviidae, (Lât. procavia = daman): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kırsıçanımsılar (Hyracoidea) takımına (bk.) giren bir familyası Küçük boylu, kulakları ve bacakları kısa olan hayvanlardır. Sırtlarında bir bez vardır. Otçuldurlar. Afrika, Batı Asyada kayalık yerlerde yaşarlar. Suriye damanı (Procavia syriaca), Güney Afrika damanı (P. capensis) iyi bilinen türleridir (bk.). devamı...
 • Yenidünya Kuşları: (Cathartae), (Yun. kahbartes = temizleyici), Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının kartallar (Falconiformes) takımının (bk.) bir alt-takımı. Başları çıplaktır. Yenidünya-akbabasıgiller (Cathartidae) olmak üzere tek familyası (bk.) vardır. devamı...
 • Yüzgeç Ayaklılar: Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, morslar ve foklar gibi denizde yaşayan, karada yüzgeçlerini ayak gibi kullanan alt takım. Memeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımından, suda yaşayan, vücut yapıları bir mekiğe devamı...
 • Kemirgen Gagalılar: Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımından, gagalarının kenarları dişli, kanatları kısa ve kuyrukları uzun türleri olan bir alt takım. Kemirgen gagalıgiller (Trogonidae) familyası vardır. devamı...
 • Dalgıç Kuşları: Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan bazı kuşları içine alan kuşlar takımı. Kuşlar (Aves) sınıfından, gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyrukları devamı...
 • öz çokgözeliler: (Eumetazoa), (Lât. eu = öz, Yun. meta = sonra, Yun. zoon, hayvan): Hayvanlar (Animalia) âleminin çokgözeliler (Metazoa) alt-âlemine (bk.) giren bir. üst. Gerçek doku ve organları bulunan hayvanları içine alır. Sölentereler (Coelenterata) ve sölomlular (Coelomata) olmak üzere 2 alt-bölümü. vardır (bk.). devamı...
 • ırmakyunusbalığıgiller: (Platanistidae) (Lât. platanista=bir yunus balığı) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının balinalar (Cetacea) takımının dişli-balinalar (Odontoceti) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Ağızları ince ve yassı bir biçimde uzamıştır. Dişleri çoktur. Sırt yüzgeçleri körelmiştir. Ganj yunus balığı (Platanista gangetica) olmak üzere tek türü vardır (bk.). devamı...
 • öz Kuşlar: (Yun. ornis: kuş; oura: kuyruk) Kuşlar (Aves) sınıfından, yaşayan bütün kuşları içine alan, dümen görevi olan kısa ve yelpaze biçiminde bir kuyrukları olan, kanat uçları kaynaşmış üçer parmaktan meydana gelen, karinalılar (Carinatae) ve karinasızlar (Rattitae) olmak üzere iki bölümü olan bir alt sınıf. devamı...

Kırsıçanımsılar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.