kişi başına gelir sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kişi başına gelir kelimesinin manası:

  1. Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.

kişi başına gelir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları