Kişi Başına Gelir ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kişi Başına Gelir" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kişi Başına Gelir" ne demek?

 1. Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.

Kişi Başına Gelir nedir? İlişkili sözcükler

 • Sabit Fiyatlarla Kişi Başına Gelir: Bir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay. devamı...
 • Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılanın cari fiyatlarla (GSYİH) temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılaya sabit fiyatlarla (GSYİH) bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. devamı...
 • Nominal Büyüme: Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) cari fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. devamı...
 • Gayrisafi Millı Hasıla Indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılanın cari fiyatlarla GSMH temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılaya sabit fiyatlarla GSMH bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. devamı...
 • Gayrisafi Yurtiçi Hasıla: Genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş. gayrisafi millî hasıla, safî yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi gelir devamı...
 • Kesiklik önsavı: Uyarlayıcı bekleyişler önsavının geçerli olduğu bir ekonomide uygulanan enflasyon karşıtı bir politikanın ya da iktisadi durgunluğun, cari dönemde gayrisafi millî hasılayı doğal gayrisafi millî hasılanın altına çekerek cari işsizlik oranının doğal işsizlik oranının üstüne çıkmasına yol açacağını, izleyen dönemde ise işsiz kalanların iş becerilerini ve iş bulma umutlarını yitirmelerine bağlı olarak doğal işsizlik oranının yükseleceğini devamı...
 • Gayrisafi Yurtiçi Gelir: Net yurtiçi gelire amortismanların eklenmesiyle bulunan ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi hasıla devamı...
 • Doğal Büyüme Oranı: Bir ekonomide doğal gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkabilecek niceliksel yüzde değişme. Harrod-Domar büyüme modelinde emek gücündeki artış sonucunda gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkan niceliksel yüzde artış. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...

Kişi Başına Gelir ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.