kişisel sayışımlar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kişisel sayışımlar kelimesinin manası:

  1. Kişisel ya da ortaklıklar adına açılan sayışımlar.
  2. Gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemelerle onlardan sağlanan paraları gösteren sayışımlar.

kişisel sayışımlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları