kıskaç sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kıskaç kelimesinin manası:

 1. Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense vb. araç.
 2. Açılıp kapanan eğreti merdiven.
 3. Böceklerde besin maddelerini parçalamaya ve kendilerini savunmaya yarayan organ
  Örnek: Deniz kenarında bu meşalelerle korkunç kıskaçlı büyük pavuryalar topladıkları görülüyor. S. F. Abasıyanık
 4. Demircilerin kızgın demiri tuttukları maşa vb. araç.
 5. Kıskaç biçiminde olan.
 6. Bir şeyi tutmaya, sıkıştırmaya, bükmeye yarayan her tür araç, gereç.
 7. Bir aygıtı bir yere sağlamca tutturmak için kullanılan gereç.
 8. Bir gaz ya da sıvı akışını, bunların içinden geçtiği lastik boruları sıkıştırarak kabaca denetleyebilen gereç.
 9. Kimi Trypanorhyncha'ların dokunaçları üzerinde bulunan externo-lateral uzunlamasına sıralar h

kıskaç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları