kısmi bağışıklık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kısmi bağışıklık kelimesinin manası:

  1. Hariçte işleme rejimine göre işlenmek üzere yurt dışına gönderilen malların yeniden ülkeye girişinde alınması gereken gümrük vergilerine uygulanan bağışıklık.

kısmi bağışıklık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları