kıta sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kıta kelimesinin manası:

  1. Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara.
  2. Askerlerin bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik
    Örnek: Trakya'da, Anadolu'dan gelecek yeni kıtalara intizar edilmektedir. F. R. Atay
  3. Dörtlük
  4. Parça, tane.
  5. Bk. anakara
  6. Kesme, parçalama, kat etme.
  7. (C.: Kıtat) Dünyanın kara parçalarından her biri. (Osmanlıca'da yazılışı: kıt'a)

kıta ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları