kıvırcık ingilizce

Kıvırcık İngilizce: Anlamı ve Kullanımı

“Kıvırcık İngilizce” terimi, İngilizcenin bir lehçesini tanımlamak için kullanılan bir argo terimidir. Bu lehçe, genellikle İngiltere’nin güneydoğusunda konuşulur ve diğer İngilizce lehçelerinden farklı olarak telaffuz edilir ve bazı farklı kelimeler ve ifadeler kullanılır.

Kıvırcık İngilizce’nin en belirgin özelliklerinden biri, “r” harfinin telaffuzudur. Kıvırcık İngilizce’de, “r” harfi genellikle telaffuz edilmez veya çok hafif bir şekilde telaffuz edilir. Bu, “car” (araba) kelimesinin “cah” gibi telaffuz edilmesine ve “park” (park) kelimesinin “pahk” gibi telaffuz edilmesine neden olur.

Kıvırcık İngilizce’nin bir diğer özelliği de, bazı kelimelerin ve ifadelerin farklı anlamlarda kullanılmasıdır. Örneğin, “mate” kelimesi Kıvırcık İngilizce’de “arkadaş” anlamına gelirken, diğer İngilizce lehçelerinde “eş” anlamına gelir. Ayrıca, “fancy” kelimesi Kıvırcık İngilizce’de “istemek” anlamına gelirken, diğer İngilizce lehçelerinde “hayal etmek” anlamına gelir.

Kıvırcık İngilizce, İngiltere’nin güneydoğusunda yaşayan birçok kişi tarafından konuşulur. Bu lehçe, genellikle eğitimli ve orta sınıf kişiler tarafından konuşulur ve diğer İngilizce lehçelerinden daha prestijli olarak kabul edilir. Ancak, Kıvırcık İngilizce’nin kullanımı son yıllarda azalmaktadır ve artık eskisi kadar yaygın olarak konuşulmamaktadır.

Kıvırcık İngilizce’nin Tarihi

Kıvırcık İngilizce’nin kökenleri, 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, İngiltere’nin güneydoğusunda yaşayan birçok kişi, Londra’ya göç etmeye başladı. Bu göç, Londra’da yeni bir lehçenin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu lehçe, Kıvırcık İngilizce olarak adlandırıldı ve kısa sürede İngiltere’nin güneydoğusunda yaygın olarak konuşulmaya başlandı.

Kıvırcık İngilizce, 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere’nin en prestijli lehçesi olarak kabul edildi. Bu dönemde, Kıvırcık İngilizce, eğitimli ve orta sınıf kişiler tarafından konuşuluyordu ve diğer İngilizce lehçelerinden daha üstün olarak görülüyordu. Ancak, 20. yüzyılda Kıvırcık İngilizce’nin kullanımı azalmaya başladı. Bunun nedeni, İngiltere’nin kuzeyinden ve batısından gelen göçmenlerin sayısının artmasıydı. Bu göçmenler, kendi lehçelerini Londra’ya getirdiler ve Kıvırcık İngilizce’nin yerini almaya başladılar.

Günümüzde Kıvırcık İngilizce, hala İngiltere’nin güneydoğusunda konuşulmaktadır. Ancak, bu lehçe artık eskisi kadar yaygın olarak konuşulmamaktadır ve diğer İngilizce lehçelerinden daha az prestijli olarak kabul edilmektedir.

Kıvırcık İngilizce’nin Özellikleri

Kıvırcık İngilizce, diğer İngilizce lehçelerinden farklı olarak bazı belirgin özelliklere sahiptir. Bu özellikler şunlardır:

  • “R” harfinin telaffuzu: Kıvırcık İngilizce’de, “r” harfi genellikle telaffuz edilmez veya çok hafif bir şekilde telaffuz edilir. Bu, “car” (araba) kelimesinin “cah” gibi telaffuz edilmesine ve “park” (park) kelimesinin “pahk” gibi telaffuz edilmesine neden olur.
  • Bazı kelimelerin ve ifadelerin farklı anlamlarda kullanılması: Kıvırcık İngilizce’de, bazı kelimeler ve ifadeler diğer İngilizce lehçelerinden farklı anlamlarda kullanılır. Örneğin, “mate” kelimesi Kıvırcık İngilizce’de “arkadaş” anlamına gelirken, diğer İngilizce lehçelerinde “eş” anlamına gelir. Ayrıca, “fancy” kelimesi Kıvırcık İngilizce’de “istemek” anlamına gelirken, diğer İngilizce lehçelerinde “hayal etmek” anlamına gelir.
  • Bazı kelimelerin ve ifadelerin farklı telaffuzu: Kıvırcık İngilizce’de, bazı kelimeler ve ifadeler diğer İngilizce lehçelerinden farklı şekilde telaffuz edilir. Örneğin, “water” (su) kelimesi Kıvırcık İngilizce’de “wotah” gibi telaffuz edilir ve “London” (Londra) kelimesi Kıvırcık İngilizce’de “Lundun” gibi telaffuz edilir.

Kıvırcık İngilizce’nin Kullanımı

Kıvırcık İngilizce, günümüzde hala İngiltere’nin güneydoğusunda konuşulmaktadır. Ancak, bu lehçe artık eskisi kadar yaygın olarak konuşulmamaktadır ve diğer İngilizce lehçelerinden daha az prestijli olarak kabul edilmektedir. Kıvırcık İngilizce, genellikle eğitimli ve orta sınıf kişiler tarafından konuşulur ve diğer İngilizce lehçelerinden daha resmi bir lehçe olarak kabul edilir.

Kıvırcık İngilizce, genellikle televizyon programlarında, filmlerde ve tiyatro oyunlarında kullanılır. Bu lehçe, genellikle eğitimli ve orta sınıf karakterleri canlandırmak için kullanılır. Ayrıca, Kıvırcık İngilizce, genellikle haber programlarında ve belgesellerde kullanılır. Bu lehçe, genellikle resmi ve tarafsız bir lehçe olarak kabul edilir.

Kıvırcık İngilizce’nin Geleceği

Kıvırcık İngilizce’nin geleceği belirsizdir. Bu lehçe, günümüzde hala İngiltere’nin güneydoğusunda konuşulmaktadır. Ancak, bu lehçe artık eskisi kadar yaygın olarak konuşulmamaktadır ve diğer İngilizce lehçelerinden daha az prestijli olarak kabul edilmektedir. Kıvırcık İngilizce’nin kullanımı, son yıllarda azalmaktadır ve bu lehçenin gelecekte de kullanılmaya devam edip etmeyeceği belli değildir.


Yayımlandı

kategorisi