Kıyası Mukassim ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kıyası Mukassim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kıyası Mukassim" ne demek?

 1. Man: İki şıkkı bulunan ve her iki şıkkın neticesi aynı olan kıyas. (Sultan Mehmed Fatihin, babasına gönderdiği şu haber buna güzel bir numunedir. “Padişan sen isen ordunun başına geç; yok padişah ben isem, sana emrediyorum ordunun başına geç.”) (Osmanlıca’da yazılışı: kıyas-ı mukassim)

Kıyası Mukassim nedir? İlişkili sözcükler

 • Ordugah: Ordunun savaş sırasında kapladığı alan. Ordunun konakladığı yer devamı...
 • Kıyas ı Mukassim: Bk. ikilem devamı...
 • Imzayi Padişahı: Padişahın imzası. Osmanlı Padişahları tarafından vaktiyle hükümdarlara yazılan name-i hümayunların kenarlarına altun yaldızla imza konurdu. Bunlara imza-yı padişahi denilirdi. (Osmanlıca’da yazılışı: imza-yi padişahî) devamı...
 • Insaniyeti Kübra: Büyük ve en makbul olan insanlık, yani, İslamiyet.(Ey Nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Halik-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismi ile bütün mat’umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir devamı...
 • Hünkar: Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir san. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan. devamı...
 • Tuba Leke: Ne mutlu sana, devlet ve saadet sana. Tuba sana. (Osmanlıca’da yazılışı: tuba le-ke) devamı...
 • Serdar: Osmanlı İmparatorluğu’nda başkomutan. Bk. önder devamı...
 • Köprücü: Köprü yapan kimse. Tombazlarla köprü kuran istihkâm kıtası. devamı...
 • Hüdavendigar: Osmanlı padişahı I. Murat’a verilen san. Bursa sancağına, sonradan iline verilen ad. devamı...
 • Silahtar Ağa: Osmanlı döneminde görevi sarayda padişahı korumak, törende padişahın kılıcını taşımak olan kimse. devamı...

Kıyası Mukassim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.