Klebsiella Pneumoniae ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Klebsiella Pneumoniae" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Klebsiella Pneumoniae" ne demek?

 1. Akciğer, solunum yolları ve üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan ve bazı suşları 44.5 oC’ de laktozdan 48 saat içerisinde gaz oluşturan patojen bakteri.

Klebsiella Pneumoniae nedir? İlişkili sözcükler

 • Clostridium Perfringens: Doğada yaygın olarak bulunan ve insanlarda gıda zehirlenmesine neden olan, Gram pozitif, çubuk biçiminde anaerob bakteri. Anaerobik, Gram pozitif, spor oluşturan çomak biçiminde, mikroskop altında genellikle tek ve ikili olarak devamı...
 • Clostridium Perfringens: Doğada yaygın olarak bulunan ve insanlarda gıda zehirlenmesine neden olan, Gram pozitif, çubuk biçiminde anaerob bakteri. Anaerobik, Gram pozitif, spor oluşturan çomak biçiminde, mikroskop altında genellikle tek ve ikili olarak devamı...
 • Clostridium Perfringens: Doğada yaygın olarak bulunan ve insanlarda gıda zehirlenmesine neden olan, Gram pozitif, çubuk biçiminde anaerob bakteri. Anaerobik, Gram pozitif, spor oluşturan çomak biçiminde, mikroskop altında genellikle tek ve ikili olarak devamı...
 • Nötrofil: (Yun. neuter: hiçbiri; philein: sevmek) Nötr boyalarla boyanan. Kanda akyuvarların çoğunluğunu oluşturan, sitoplazmasında menekşe renkte granüller içeren, çekirdekleri 2-5 parçalı olan ve etkin hareket yeteneği olan, bakteri enfeksiyonlarında fagositoz yeteneğiyle devamı...
 • Bacillus Subtilis: Gıdalarda bozulmaya neden olan, Gram pozitif, çomak biçiminde, patojen olmayan bir bakteri. devamı...
 • Cryptosporidium: Eucoccidiida takımında, Eimeriina alt takımında, Cryptosporidiidae ailesinde bulunan ookistleri içerisinde dört adet sporozoit bulunmasıyla ayırt edilen insan ve diğer birçok omurgalının bağırsaklarında parazitlenerek Kriptosporidyum, içme suyu kaynaklarını kirletebilen ve insanlarda devamı...
 • Adenovirüsler: (Lat. Adenoviridae, virüs: zehirli sıvı) İki iplikli DNA’ sı olan virüs grubu; hayvanlarda bazı tümörlere sebep olan, 70-90nm çapında, 252 kapsomerden oluşan ikozahedral bir protein kılıf içinde düz bir DNA çift heliksi kapsayan, birçok serotipleri patojen olan, adenovirüs tip II insan dahil memelilerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüsler. devamı...
 • Mikobakteri: Aerob, genellikle yavaş üreyen hafif eğri veya düz, bazen dallanma da gösterebilen, aside dirençli boyanma özeliğinde, tüberküloz ve lepraya neden olan birçok patojen tür içeren basil biçiminde bakteri cinsi. devamı...
 • Patojenik: Yozlatan Hastalık üreten bir ajanın tanımlanması. devamı...
 • Neospora Caninum: Son konakları köpekler olan, doku kistleri oluşturan, ookistleri Hammondia heydorni ile aynı olan Coccidia türü. Hammondia heydorni birçok konakta patojen değildir. N. caninum ise annede herhangi bir semptom oluşturmamasına rağmen, fetüste doku kistleri ve takizoitlerin oluşumuna neden olmasından dolayı sığır, köpek, koyun ve at gibi hayvanlarda yavru atmaya neden olmaktadır. devamı...

Klebsiella Pneumoniae ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.