Klindamisin ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Klindamisin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Klindamisin" ne demek?

 1. Linkomisin molekülündeki bir hidroksil grubu yerine bir klor atomunun sokulmasıyla elde edilen yarı sentetik bir antibiyotik.

Klindamisin nedir? İlişkili sözcükler

 • Amoksisilin: Ampisilinin fenil yan zinciri üzerine bir hidroksil grubu eklenmesiyle elde edilen, geniş etki spektrumuna sahip, yarı sentetik penisilin türevi ilaç. Penisilin grubu bir antibiyotik. devamı...
 • Penisilin: Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tür antibiyotik. Penicillium notatum adlı mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik. devamı...
 • Basitrasin: Bacillur subtili’den elde edilen Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan polipeptit yapıda bir antibiyotik. Bacillus subtilis’ in kimi suşları tarafından üretilen ve birçok Gram pozitif bakteriye karşı etkili polipeptit yapısında devamı...
 • Sefalosporinler: Cephalosporium acremonium türü bir mantarın fermantasyon ürünü olan sefalosporin C, N ve P’den elde edilen, ana çekirdeğini 7-aminosefalosporinik asidin oluşturduğu, bakterilerde hücre duvarı sentezini engelleyerek ölümlerine neden olan, 1, 2 ve 3. kuşak olmak üzere 3 farklı gruba ayrılan ve oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip beta laktamaz grubu antibiyotikler. devamı...
 • Kanamisin: 2-deoksi streptamine glikozidal olarak bağlanmış, iki amino şekeri içeren, Streptomyces kanamyceticus’dan elde edilen bir antibiyotik. Streptomyces kanamyceticus kültürlerinden elde edilen aminoglikozit türevi antibiyotik. devamı...
 • Aminoglikozit: Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde devamı...
 • Cıva Iyodür: Eşdeğer miktardaki cıva klorür ve potasyum iyodürün tepkimeye sokulmasıyla elde edilen, suda yavaş, bitkisel yağlarda kolay çözünen, kırmızı renkli güçlü antiseptik etkinliğe sahip bir madde. devamı...
 • Karboksimetil Selüloz: Sodyumkloro etanol ile alkali selülozun reaksiyonu sonucu selülozun bazı hidroksil gruplarının -OCH2COOH ile yerdeğiştidiği selüloz eteri. Diğer metal tuzları suda çözünmediği halde sodyum ve potasyum tuzları suda çözünür. Sodyum tuzları gıdasal ürünlere koyulaştırıcı (E466) olarak, kolloit koruyucusu ve sentetik deterjanlara katkı maddesi olarak eklenir. devamı...
 • Sefoksitin: Sterptococcus lactamdurans kültürlerinden elde edilen ikinci nesil sefamisin C’den yarı sentetik olarak hazırlanan, beta laktamazlara dayanıklı olan ve özellikle Gram negatif bakterilere karşı güçlü etkinlik gösteren sefalosporin türevi bir antibiyotik. devamı...
 • Vankomisin: Hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik. Streptomyces orientalis’ten elde edilen bakteri hücre duvarı üretimini bozarak etki oluşturan antibiyotik. devamı...

Klindamisin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.