Kloridler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kloridler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kloridler" ne demek?

  1. Bazı yüzey ve yeraltı sularında doğal olarak bulunan negatif klor iyonları.

Kloridler nedir? İlişkili sözcükler

  • Yersinia: Türleri doğal olarak dışkı, kanalizasyon suları ve toprakta bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, düz çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi. Doğal konakları hayvanlar olup insanlarda da ciddi devamı...
  • Underground: Yeraltında Gizli olarak Yeraltında olan devamı...
  • Hydrography: Hidrografi, yeraltı ve yerüstü sularını inceleme ve haritalarını çıkarma ilmi Hidrografi, yeraltı ve yerüstü suları haritası çıkarma devamı...
  • Yüzey Suları: Yağmur sularının buğulaşarak yeniden havaya dönen ve sızarak yeraltına geçen bölümlerinden artakalan sular. devamı...
  • Içsular: Anadeniz ve denizler dışında, göl, akarsu, bataklık, yeraltı suları gibi karalar üzerinde yer alan tüm sular. devamı...
  • Hafnia Alvei: Toprak, su, kanalizasyon suları, süt ürünleri, insan ve bazı hayvanların dışkısında bulunan, Gram negatif, çubuk biçiminde bakteri. devamı...
  • Kuru Koyak: Karst yörelerinde görülen, yeraltı sularının taban düzeyi değişmelerine bağlı olarak, içinde ancak belli zamanlarda akış olan koyak türü. devamı...
  • PKa Değeri: Hidrojen iyonlarını kabul etme yeteneğinin bir ölçüsü olan asidik iyonlaşma sabitesinin negatif logaritması olarak tanımlanan ve birasit veya bazın nispi gücünü gösteren değer. devamı...
  • Tahtelarz Miyah: Bk. yeraltı suları devamı...
  • Ph: Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.pH 7 den düşük çözeltiler asidik,pH 7 olanlar nötr,pH 14’e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır. Hidrojen,Yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen devamı...

Kloridler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.