kmh tahsilat nedir

KMH Tahsilat Nedir?

KMH tahsilat, kamu alacaklarının tahsil edilmesi için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler, vergi, ceza, resim ve harç gibi kamu alacaklarının ödenmesini sağlamak amacıyla yapılır. KMH tahsilatı, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

KMH Tahsilatının Amacı

KMH tahsilatının amacı, kamu alacaklarının zamanında ve eksiksiz olarak tahsil edilmesini sağlamaktır. Bu sayede, kamu hizmetlerinin finansmanı sağlanır ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanır.

KMH Tahsilatının Kapsamı

KMH tahsilatı, aşağıdaki kamu alacaklarını kapsar:

 • Vergi borçları
 • Ceza borçları
 • Resim borçları
 • Harç borçları
 • Diğer kamu alacakları

KMH Tahsilatının Yöntemleri

KMH tahsilatı, aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

 • İhbarname gönderilmesi
 • Haciz işlemleri
 • İcra takibi
 • Satış işlemleri
 • Diğer tahsilat yöntemleri

KMH Tahsilatında İhbarname Gönderilmesi

KMH tahsilatında ilk adım, borçluya ihbarname gönderilmesidir. İhbarnamede, borçlunun borcunu ödeme süresi ve ödeme şekli belirtilir. Borçlu, ihbarnamede belirtilen süre içinde borcunu ödemezse, haciz işlemleri başlatılır.

KMH Tahsilatında Haciz İşlemleri

Haciz işlemleri, borçlunun mal ve haklarına el konulması işlemleridir. Haciz işlemleri, haciz memuru tarafından yapılır. Haciz memuru, borçlunun mal ve haklarına haciz koyar ve bu malları satışa çıkarır.

KMH Tahsilatında İcra Takibi

İcra takibi, borçlunun mal ve haklarına haciz konulması ve bu malların satışa çıkarılması işlemlerinin tamamlanamaması durumunda başlatılır. İcra takibinde, borçlunun mal ve hakları satışa çıkarılır ve satıştan elde edilen gelir borca mahsub edilir.

KMH Tahsilatında Satış İşlemleri

KMH tahsilatında satış işlemleri, haciz işlemleri veya icra takibi sonucunda borçlunun mal ve haklarının satışa çıkarılması işlemleridir. Satış işlemleri, haciz memuru veya icra memuru tarafından yapılır. Satış işlemlerinden elde edilen gelir, borca mahsub edilir.

KMH Tahsilatında Diğer Tahsilat Yöntemleri

KMH tahsilatında, yukarıda belirtilen yöntemlerin yanı sıra diğer tahsilat yöntemleri de uygulanabilir. Bu yöntemler arasında, borçlunun mal ve haklarına haciz konulması, borçlunun maaşına veya diğer gelirlerine haciz konulması, borçlunun seyahat yasağı konulması ve borçlunun pasaportuna el konulması gibi yöntemler yer alır.

KMH Tahsilatında Borçlunun Hakları

KMH tahsilatında borçlunun aşağıdaki hakları vardır:

 • Borcunu ödeme süresini uzatma hakkı
 • Borcunu taksitler halinde ödeme hakkı
 • Borcunu mal ve haklarını satışa çıkarmadan ödeme hakkı
 • Borcunu ödememek için itiraz etme hakkı

KMH Tahsilatında Borçlunun Yükümlülükleri

KMH tahsilatında borçlunun aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

 • Borcunu zamanında ve eksiksiz olarak ödeme yükümlülüğü
 • Borcunu ödememek için itiraz etme yükümlülüğü
 • Borcunu ödememek için itiraz etme süresini kaçırmama yükümlülüğü

KMH Tahsilatında Cezalar

KMH tahsilatında borcunu zamanında ve eksiksiz olarak ödemeyen borçlulara ceza uygulanır. Cezalar, borcun tutarına göre belirlenir. Cezalar, borcun ödenmesine kadar devam eder.


Yayımlandı

kategorisi