kmk nedir

KMK Nedir?

KMK, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kısaltmasıdır. 2003 yılında kabul edilen bu kanun, kamu mali yönetiminin temel ilkelerini, kamu gelirlerinin ve giderlerinin yönetimini, kamu borçlanmasını ve kamu mali kontrolünü düzenlemektedir.

KMK’nın temel amacı, kamu mali yönetiminin etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaçla, kanun kamu mali yönetiminde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

  • Açıklık ve şeffaflık: Kamu mali yönetiminde yapılan işlemler açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Bu, kamuoyunun kamu mali yönetimi hakkında bilgi edinmesini ve kamu mali yönetimini denetlemesini kolaylaştırır.
  • Etkinlik ve verimlilik: Kamu mali yönetiminde kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu, kamu hizmetlerinin en düşük maliyetle en yüksek kalitede sunulmasını sağlar.
  • Hesap verebilirlik: Kamu mali yönetiminde görev yapan kişiler, yaptıkları işlemlerden dolayı hesap verebilir olmalıdırlar. Bu, kamu mali yönetiminde yolsuzluk ve suiistimalin önlenmesini sağlar.
  • Sürdürülebilirlik: Kamu mali yönetiminde kaynaklar sürdürülebilir bir şekilde kullanılmalıdır. Bu, gelecek nesillerin de kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

KMK, kamu mali yönetiminin temel ilkelerini belirlemenin yanı sıra, kamu gelirlerinin ve giderlerinin yönetimini, kamu borçlanmasını ve kamu mali kontrolünü de düzenlemektedir.

Kamu Gelirlerinin ve Giderlerinin Yönetimi

KMK, kamu gelirlerinin ve giderlerinin yönetimini aşağıdaki şekilde düzenlemektedir:

  • Kamu gelirleri: Kamu gelirleri, vergiler, harçlar, cezalar, faizler ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. KMK, kamu gelirlerinin adil, eşit ve etkin bir şekilde toplanmasını sağlamaktadır.
  • Kamu giderleri: Kamu giderleri, kamu hizmetlerinin sunulması için yapılan harcamalardır. KMK, kamu giderlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Kamu Borçlanması

KMK, kamu borçlanmasını aşağıdaki şekilde düzenlemektedir:

  • Kamu borçlanma limiti: Kamu borçlanma limiti, hükümetin bir yılda borçlanabileceği azami tutardır. KMK, kamu borçlanma limitinin aşılmasını önlemektedir.
  • Kamu borçlanma faizleri: Kamu borçlanma faizleri, hükümetin borçlarından ödediği faizlerdir. KMK, kamu borçlanma faizlerinin düşük seviyede tutulmasını sağlamaktadır.

Kamu Mali Kontrolü

KMK, kamu mali kontrolünü aşağıdaki şekilde düzenlemektedir:

  • Sayıştay: Sayıştay, kamu mali yönetimini denetleyen bağımsız bir organdır. Sayıştay, kamu gelirlerinin ve giderlerinin doğru ve yasalara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetler.
  • Maliye Bakanlığı: Maliye Bakanlığı, kamu mali yönetimini yürüten bakanlıktır. Maliye Bakanlığı, kamu gelirlerinin ve giderlerinin yönetimini, kamu borçlanmasını ve kamu mali kontrolünü sağlar.

KMK’nın Önemi

KMK, kamu mali yönetiminin temel ilkelerini belirleyen ve kamu mali yönetimini düzenleyen önemli bir kanundur. KMK, kamu mali yönetiminin etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, kamu hizmetlerinin en düşük maliyetle en yüksek kalitede sunulmasını ve yolsuzluk ve suiistimalin önlenmesini sağlar.


Yayımlandı

kategorisi