kobalt yetersizliği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kobalt yetersizliği kelimesinin manası:

  1. Bileşiminde kobalt bulunmayan yemlerle beslenen hayvanlarda görülen, özellikle genç hayvanların duyarlı olduğu, gelişme geriliği, cinsel olgunlukta gecikme, pika belirtileri, anemi, aşırı zayıflama ve kuzularda sarılık gibi tipik olmayan belirtilerle seyreden bir iz element ve buna bağlı B12 vitamini yetersizliği, hipovitaminozis B12.

kobalt yetersizliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları