kognitif ne demek

Kognitif Nedir?

Kognitif, bilişsel veya zihinsel anlamına gelen bir terimdir. İnsanların bilgiyi nasıl edindiklerini, işlediklerini, hatırladıklarını ve kullandıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Kognitif psikoloji, nörobilim, yapay zeka ve felsefe gibi birçok alanda kullanılır.

Kognitif Psikolojinin Tarihi

Kognitif psikolojinin kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk kognitif psikologlardan biri olan Wilhelm Wundt, insanların zihinsel süreçlerini incelemek için deneysel yöntemler kullandı. Wundt, insanların duyumlarını, algılarını, dikkatlerini ve hafızalarını araştırdı.

  1. yüzyılda, kognitif psikoloji alanında önemli gelişmeler yaşandı. Jean Piaget, çocukların bilişsel gelişimini inceledi ve bilişsel gelişimin aşamalarını tanımladı. Lev Vygotsky, insanların sosyal etkileşim yoluyla öğrendiklerini ve kültürün bilişsel gelişimi etkilediğini savundu.

Günümüzde, kognitif psikoloji birçok farklı alanda araştırma yapmaktadır. Kognitif psikologlar, insanların nasıl öğrendiklerini, karar verdiklerini, problem çözdüklerini, dil kullandıklarını ve hafıza oluşturduklarını araştırmaktadırlar.

Kognitif Psikolojinin Temel Kavramları

Kognitif psikolojinin temel kavramlarından bazıları şunlardır:

  • Dikkat: Dikkat, belirli bir bilgiye veya göreve odaklanma yeteneğidir.
  • Hafıza: Hafıza, bilgileri depolama ve gerektiğinde geri çağırma yeteneğidir.
  • Öğrenme: Öğrenme, yeni bilgi veya beceriler edinme sürecidir.
  • Problem çözme: Problem çözme, bir soruna çözüm bulma sürecidir.
  • Dil: Dil, insanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları semboller sistemidir.

Kognitif Psikolojinin Uygulamaları

Kognitif psikolojinin birçok farklı alanda uygulamaları bulunmaktadır. Kognitif psikologlar, eğitim, sağlık, iş ve hukuk gibi alanlarda çalışmaktadırlar.

  • Eğitim: Kognitif psikologlar, öğrencilerin nasıl öğrendiklerini ve öğretmenlerin nasıl daha etkili öğretebileceklerini araştırmaktadırlar.
  • Sağlık: Kognitif psikologlar, hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi bilişsel bozuklukların tedavisinde çalışmaktadırlar.
  • İş: Kognitif psikologlar, işyerinde insanların nasıl daha üretken olabileceklerini ve işyerlerindeki stresi nasıl azaltacaklarını araştırmaktadırlar.
  • Hukuk: Kognitif psikologlar, jüri üyelerinin kararlarını nasıl verdiklerini ve tanıkların ifadelerinin güvenilirliğini araştırmaktadırlar.

Sonuç

Kognitif psikoloji, insanların bilgiyi nasıl edindiklerini, işlediklerini, hatırladıklarını ve kullandıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Kognitif psikolojinin birçok farklı alanda uygulamaları bulunmaktadır. Kognitif psikologlar, eğitim, sağlık, iş ve hukuk gibi alanlarda çalışmaktadırlar.


Yayımlandı

kategorisi