kohort ne demek

Kohort: Anlamı, Kullanımı ve Örnekleri

İngilizce Anlamı: Cohort

Türkçe Anlamı: Kohort

Tanım:

Bir kohort, ortak bir özelliği veya deneyimi paylaşan bir grup insanı ifade eder. Bu özellik veya deneyim, yaş, meslek, eğitim seviyesi veya coğrafi konum gibi faktörleri içerebilir. Kohortlar, belirli bir popülasyonun alt gruplarını tanımlamak ve bu grupların zaman içindeki eğilimlerini ve sonuçlarını incelemek için kullanılır.

Kullanım Alanları:

Kohortlar, çeşitli alanlarda kullanılır, bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Sağlık: Belirli hastalıklar veya sağlık koşulları riski altındaki popülasyonları tanımlamak.
 • Demografi: Nüfusun yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi gibi özelliklerini incelemek.
 • Eğitim: Öğrencilerin akademik performansını ve eğitim sonuçlarını takip etmek.
 • Pazarlama: Belirli ürün veya hizmetlere ilgi duyma olasılığı daha yüksek olan müşteri gruplarını hedeflemek.
 • Sosyal Bilimler: Belirli sosyal grupların davranışlarını ve tutumlarını araştırmak.

Örnekler:

 • Doğum Kohortu: Aynı yıl doğan kişiler grubu.
 • Mesleki Kohort: Aynı meslekte çalışan kişiler grubu.
 • Eğitim Kohortu: Aynı eğitim programına katılan kişiler grubu.
 • Coğrafi Kohort: Aynı bölgede yaşayan kişiler grubu.
 • Risk Kohortu: Belirli bir hastalık veya sağlık durumu riski altındaki kişiler grubu.

Kohort Çalışmaları:

Kohort çalışmaları, kohortları zaman içinde takip ederek sağlık sonuçları, davranışlar ve diğer faktörlerdeki eğilimleri inceleyen gözlemsel araştırmalardır. Bu çalışmalar, belirli maruziyetlerin veya müdahalelerin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için kullanılır.

Kohortların Avantajları:

 • Uzun vadeli takip: Kohortlar, bireyleri uzun süreler boyunca takip etmeyi mümkün kılar, bu da zaman içindeki eğilimleri ve sonuçları incelemeye olanak tanır.
 • Büyük örneklem büyüklükleri: Kohortlar genellikle büyük örneklem büyüklüklerine sahiptir, bu da istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar.
 • Temsililik: Kohortlar, daha geniş bir popülasyonu temsil edecek şekilde tasarlanabilir, bu da bulguların genelleştirilmesine olanak tanır.

Kohortların Dezavantajları:

 • Maliyet: Kohort çalışmalarının yürütülmesi pahalı olabilir, özellikle de uzun vadeli takip gerektiriyorsa.
 • Kayıp takip: Zaman içinde bazı katılımcıların kaybedilmesi, sonuçları etkileyebilir.
 • Karıştırıcı faktörler: Kohort çalışmalarında, sonuçları etkileyebilecek karıştırıcı faktörleri kontrol etmek zor olabilir.

Sonuç:

Kohortlar, belirli bir popülasyonun alt gruplarını tanımlamak ve bu grupların zaman içindeki eğilimlerini ve sonuçlarını incelemek için kullanılan değerli bir araştırma aracıdır. Sağlık, demografi, eğitim, pazarlama ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda kullanılırlar. Kohort çalışmaları, uzun vadeli etkileri değerlendirmek ve belirli maruziyetlerin veya müdahalelerin sonuçlarını anlamak için önemli bilgiler sağlayabilir.


Yayımlandı

kategorisi