kök neden analizi ingilizce

Kök Neden Analizi

Kök neden analizi (RCA), bir sorunun veya olayın temel nedenlerini belirlemek için kullanılan bir problem çözme tekniğidir. RCA, bir sorunun tekrarlanmasını önlemek ve gelecekteki sorunları çözmek için gerekli adımları belirlemek için kullanılır.

RCA, çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda kullanılır. Örneğin, RCA, üretim hatalarını, müşteri şikayetlerini, güvenlik olaylarını ve tıbbi hataları analiz etmek için kullanılabilir.

RCA’nın birçok farklı yöntemi vardır. En yaygın RCA yöntemlerinden bazıları şunlardır:

  • 5 Neden Analizi: Bu yöntem, bir sorunun nedenini beş kez “neden?” diye sorarak belirler. Örneğin, bir üretim hatası meydana geldiğinde, “Neden hata meydana geldi?” diye sorulur. Ardından, “Neden bu neden meydana geldi?” diye sorulur. Bu şekilde, sorunun temel nedenine ulaşılır.
  • Balık Kılçığı Diyagramı: Bu yöntem, bir sorunun nedenlerini görsel olarak göstermek için kullanılır. Balık kılçığı diyagramında, sorunun temel nedeni diyagramın ortasına yerleştirilir. Ardından, soruna katkıda bulunan faktörler diyagramın kollarına yerleştirilir.
  • Olay Ağacı Analizi: Bu yöntem, bir olayın olası sonuçlarını belirlemek için kullanılır. Olay ağacı analizinde, olayın temel nedeni diyagramın ortasına yerleştirilir. Ardından, olayın olası sonuçları diyagramın dallarına yerleştirilir.

RCA, bir sorunun temel nedenlerini belirlemek için etkili bir araçtır. RCA, bir sorunun tekrarlanmasını önlemek ve gelecekteki sorunları çözmek için gerekli adımları belirlemek için kullanılır.

RCA ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi