kolej sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kolej kelimesinin manası:

  1. Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren okul.
  2. Bazı meslek okullarına verilen ad.
  3. Öğretim programında, genellikle İngilizce olmak üzere, yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren lise dengi okul.
  4. Kimi meslek okullarına verilen ad (örn. Sağlıkkoleji, Poliskoleji).

kolej ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları