Kölelik Düzeni ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kölelik Düzeni" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kölelik Düzeni" ne demek?

 1. Eski çağlarda kölelerin baş üretim gücü olarak kullanıldığı rejim.

 2. Bk. köleci sistem

Kölelik Düzeni nedir? İlişkili sözcükler

 • Köleci Sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist devamı...
 • Kölelik Rejimi: Bk. köleci sistem devamı...
 • Sosyalist Sistem: Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem. devamı...
 • Köleci Toplum: Bk. köleci sistem devamı...
 • Köleci üretim Tarzı: Bk. köleci üretim biçimi devamı...
 • Köleci üretim Biçimi: Köleci emeğe dayalı üretim tarzı. devamı...
 • Barracoon: GeçmişŸte kullanılmışŸ olan ve kölelerin inceleme ve satışŸ için geçici olarak tutuldukları baraka veya kapalı yer devamı...
 • Bütünleşik üretim: Hammaddeden sonul mala kadar tüm üretim süreçlerinde bir önceki aşamada üretilen malın bir sonraki aşamada girdi olarak kullanıldığı, diğer bir deyişle her bir üretim sürecinin birbirine bağlanarak bütün üretim aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirildiği üretim. devamı...
 • Iktisadi Sistem: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem devamı...
 • Eliböğründe: Ahşap yapılarda çıkmaların altına eğik ve aralıklı olarak konulan ahşap destek. Halı ve kilimlerde kullanılan eski bir motif türü, elibelinde. devamı...

Kölelik Düzeni ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.