koloni

Keşfedin

Koloni, Fransızca dilinden Türkçe’ye geçmiş bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu (TDK)‘ya göre, koloni kelimesi aşağıdaki anlamlara gelir:

  1. Sömürge: Bir ülkenin başka bir ülkede sahip olduğu toprak veya bölge.
  2. Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer: Örneğin, ABD’deki İtalyan veya Yahudi kolonisi gibi.
  3. Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu: Belirli bir türden organizmaların birlikte yaşadığı topluluk.

Örnek kullanım:

  • Ankara’daki Alman kolonisi.

Koloni, dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan bir sözcüktür ve farklı bağlamlarda kullanılır. 🌍🏡🌆


Yayımlandı

kategorisi