komandit ortaklık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte komandit ortaklık kelimesinin manası:

  1. Alacaklılara karşı en az bir sınırlı, bir de sınırsız sorumlu ortağı bulunması gereken, tüzel kişiliği olan ortaklık, komandit şirket.
  2. Bk. komandit şirket

komandit ortaklık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları