kombs testi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kombs testi kelimesinin manası:

  1. Engelleyici antikorla kaplı alyuvarların aglütinasyonu için, anti-immünoglobulinleri kullanarak yapılan tanı testi.

kombs testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları