Kommensal ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kommensal" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kommensal" ne demek?

 1. Diğer bir organizmanın üzerinde veya içerisinde yaşayan ancak zarar vermeyen organizma.

 2. Komensal.

Kommensal nedir? İlişkili sözcükler

 • Endosimbiyont: (Yun. endon: içinde; symbionai: birlikte yaşamak) Dinoflagellatlar içinde yaşayan siyanobakteriler gibi, bir organizmanın içinde yaşayan diğer bir organizma. Dinoflagellata’lar içinde yaşayan siyanobakteriler gibi bir organizmanın içerisinde yaşayan diğer bir organizma. devamı...
 • Parazit: Asalak. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. devamı...
 • Asılak: (karşılık: parazit), (Yun. para = yanında, Yun. sitos = besin): Başka bir organizma içinde ya da bir organizma ile, besin ve barınak konusunda, o organizmanın zararına fakat kendi yararına yaşayan organizma. devamı...
 • Komensal: Diğer bir organizma üzerinde ona zarar vermeden yaşayan organizma, kommensal. devamı...
 • çürükçül: Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit. (Yun. sapros: çürümüş; zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan devamı...
 • Simbiyozis: İki farklı organizmanın birlikte yaşaması veya yakın ilişkide bulunması. Organizmalardan her birine simbiyont adı verilmektedir. Bu ilişki mutualizmde her iki organizmanın faydalandığı, kommensalizmde simbiyontlardan birinin fayda gördüğü, ancak diğerinin etkilenmediği, parazitizmde birinin fayda diğerinin (konak) zarar gördüğü, amensalizmde birinin diğerinin etkilemeden diğerinin zarar gördüğü veya sinnekroziste olduğu gibi her ikisinin zarar gördüğü bir durum olabilir. devamı...
 • In Vivo: Canlıda Ait olduğu organizmanın ya da hücrenin içinde olan olay ya da yapılan deney. devamı...
 • Endosimbiyoz: (Yun. endon: içinde; symbionai: birlikte yaşamak) Bir organizmanın diğer bir organizmanın içinde yaşaması biçiminde ortak yaşama. Bir organizmanın diğer bir organizma içerisinde yaşaması biçimindeki ortak yaşama. devamı...
 • Salt Okunur: Elektronik veya manyetik medya üzerinde, sayısal olarak saklanan veya iletilen belge ve elektronik ortamın okunmasına olanak tanıyan ancak değiştirilmesine ve yazılmasına izin vermeyen erişim yöntemi. devamı...
 • Iç Asalak: Konakçının içinde yaşayan asalak. (Yun. endos: içerde; para: diğer; sitos: besin) Diğer bir organizmanın içinde yaşayan parazit. İç parazit, endoparazit. devamı...

Kommensal ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.