Kommensalizm ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kommensalizm" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kommensalizm" ne demek?

 1. Bk. ortakçılık

 2. Bir çeşit simbiyozis. Kommensal olarak adlandırılan simbiyont, konak olarak adlandırılan simbiyonttan yararlanırken, konak ne fayda ne de zarar görür.

Kommensalizm nedir? İlişkili sözcükler

 • Simbiyozis: İki farklı organizmanın birlikte yaşaması veya yakın ilişkide bulunması. Organizmalardan her birine simbiyont adı verilmektedir. Bu ilişki mutualizmde her iki organizmanın faydalandığı, kommensalizmde simbiyontlardan birinin fayda gördüğü, ancak diğerinin etkilenmediği, parazitizmde birinin fayda diğerinin (konak) zarar gördüğü, amensalizmde birinin diğerinin etkilemeden diğerinin zarar gördüğü veya sinnekroziste olduğu gibi her ikisinin zarar gördüğü bir durum olabilir. devamı...
 • Ektokommensal: Konağın dış yüzeyinde yaşayan kommensal simbiyont. devamı...
 • Sayısal Fayda Kuramı: Faydanın sayısal olarak ölçülebileceğini ileri süren A. Marshall, W.S. Jevons, K. Menger ve L. Walras gibi iktisatçıların, tüketici davranışlarını tüketicinin akılcılığı, azalan marjinal fayda ve toplanabilir fayda varsayımlarına dayanarak açıkladıkları fayda kuramlarından biri. krş. sırasal fayda kuramı devamı...
 • Ortak Yaşayan: (Yun. syn: ile; bionai: yaşamak) Farklı türlere ait bireylerin bir arada yaşaması. Simbiyont. Beraber yaşayan organizmalardan her biri, simbiyont. devamı...
 • Zoomastigophorea: Sarcomastigophora şubesinde, Mastigophora alt şubesinde bulunan zooflagellatalar olarak adlandırılan, kromatofordan yoksun, heteretrof beslenen, ya kommensal veya parazitik yaşam süren, kimileri bir veya daha fazla sayıda kamçıya sahip, kimileri ise kamçıyla veya kamçısız ameboyit hareket eden, Parabasilidea üst takımı ve Choanoflagellida, Kinetoplastida, Proteromonadina, Retortamonadida, Diplomonadida ve Oxymonadida takımlarını içeren protozoa sınıfı, Zoomastigophora. devamı...
 • Komensal: Diğer bir organizma üzerinde ona zarar vermeden yaşayan organizma, kommensal. devamı...
 • Escherichia Coli E.coli: Mikrobiyoloji ve genetik araştırmalarında çok kullanılan Gram negatif, çubuk şeklinde, genellikle zararsız, laktozu fermente eden, ortak yaşayan ve bazı suşları hastalık yapan, gen klonlamalarında gen ekspresyonları için konak organizma olarak kullanılan aerob bir bakteri. devamı...
 • Asalaklık: Asalak olma durumu. (Yun. para: yanında; sitos: besin) 1. Bir ortak yaşama tipi olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması; herhangi bir konak üzerinde yaşama. devamı...
 • Parazitizm: Bitki bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu konukçunun zarar görmesi. Bk. asalaklık. devamı...
 • Son Konakçı: Arakonakçısız gelişemeyen asalakların ergin evreyi geçirdiği konakçı; kesin konakçı. Sivrisinek, sıtma asalağınınson konakçısıdır. devamı...

Kommensalizm ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.