kömür ingilizcesi

Kömür İngilizcesi: Tarihi, Özellikleri ve Kullanımı

Giriş

Kömür İngilizcesi, 19. yüzyılda İngiltere’nin kuzeydoğusundaki kömür madenciliği bölgelerinde ortaya çıkan bir İngilizce lehçesidir. Bu lehçe, kömür madencilerinin kendilerine özgü kelime dağarcığı, telaffuzu ve dilbilgisi kurallarıyla karakterize edilir. Kömür İngilizcesi, bugün hala İngiltere’nin kuzeydoğusunda konuşulmaktadır ve İngiliz kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Kömür İngilizcesinin Tarihi

Kömür İngilizcesi, 19. yüzyılda İngiltere’nin kuzeydoğusundaki kömür madenciliği bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Bu bölgelerde, kömür madencileri kendilerine özgü bir dil kullanmaya başlamışlardır. Bu dil, kömür madenciliğine özgü kelime dağarcığı, telaffuzu ve dilbilgisi kurallarıyla karakterize edilmektedir. Kömür İngilizcesi, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında İngiltere’nin kuzeydoğusunda yaygın olarak konuşuluyordu. Ancak, 20. yüzyılın ortalarından itibaren Kömür İngilizcesi’nin kullanımı azalmaya başlamıştır. Bunun nedenleri arasında, kömür madenciliğinin gerilemesi, eğitim seviyesinin yükselmesi ve televizyonun yaygınlaşması sayılabilir.

Kömür İngilizcesinin Özellikleri

Kömür İngilizcesi, İngilizcenin diğer lehçelerinden farklı olarak kendine özgü bir kelime dağarcığı, telaffuzu ve dilbilgisi kurallarıyla karakterize edilir.

Kelime Dağarcığı

Kömür İngilizcesi’nin kelime dağarcığı, kömür madenciliğine özgü kelimelerle doludur. Örneğin, “pit” kelimesi kömür madenini, “hewer” kelimesi kömür madencisini, “bye” kelimesi kömür madeninin girişini ifade eder. Kömür İngilizcesi’nde ayrıca, İngilizcenin diğer lehçelerinde kullanılmayan birçok argo kelime de bulunmaktadır. Örneğin, “canny” kelimesi akıllı veya kurnaz anlamına gelir, “nowt” kelimesi hiçbir şey anlamına gelir ve “reet” kelimesi çok veya gerçekten anlamına gelir.

Telaffuz

Kömür İngilizcesi’nin telaffuzu da İngilizcenin diğer lehçelerinden farklıdır. Örneğin, Kömür İngilizcesi’nde “a” harfi genellikle geniş bir şekilde telaffuz edilir, “o” harfi ise genellikle kısa bir şekilde telaffuz edilir. Ayrıca, Kömür İngilizcesi’nde “r” harfi genellikle telaffuz edilmez.

Dilbilgisi Kuralları

Kömür İngilizcesi’nin dilbilgisi kuralları da İngilizcenin diğer lehçelerinden farklıdır. Örneğin, Kömür İngilizcesi’nde “to be” fiili genellikle şimdiki zamanda “is” veya “are” şeklinde değil, “am” şeklinde kullanılır. Ayrıca, Kömür İngilizcesi’nde “have” fiili genellikle geçmiş zamanda “had” şeklinde değil, “hev” şeklinde kullanılır.

Kömür İngilizcesinin Kullanımı

Kömür İngilizcesi, bugün hala İngiltere’nin kuzeydoğusunda konuşulmaktadır. Bu lehçe, genellikle yaşlı insanlar tarafından konuşulur. Ancak, Kömür İngilizcesi’nin kullanımı giderek azalmaktadır. Bunun nedenleri arasında, kömür madenciliğinin gerilemesi, eğitim seviyesinin yükselmesi ve televizyonun yaygınlaşması sayılabilir.

Sonuç

Kömür İngilizcesi, İngiltere’nin kuzeydoğusunda ortaya çıkan ve bugün hala konuşulan bir İngilizce lehçesidir. Bu lehçe, kömür madenciliğine özgü kelime dağarcığı, telaffuzu ve dilbilgisi kurallarıyla karakterize edilir. Kömür İngilizcesi, İngiliz kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu lehçenin kullanımı giderek azalmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi