Konak Kapsamı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Konak Kapsamı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Konak Kapsamı" ne demek?

 1. Bir enfeksiyöz etkene duyarlı olan veya etkenin enfekte edebileceği konak türlerinin çeşitliliği.

Konak Kapsamı nedir? İlişkili sözcükler

 • Son Konakçı: Arakonakçısız gelişemeyen asalakların ergin evreyi geçirdiği konakçı; kesin konakçı. Sivrisinek, sıtma asalağınınson konakçısıdır. devamı...
 • Konakçı: Toplu olarak yapılan yolculukta konak yeri sağlamakla görevli kimse. Sefere çıkan askerlerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay. devamı...
 • Raslansal Konakçı: Kendisine özgü olmayan asalakları taşıyan konakçı. (İnsan, büyük karaciğer kelebeğininraslansal konakçısıdır.) devamı...
 • Ara Konakçı: Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri. Ara konak. devamı...
 • Rastlantısal Konakçı: Parazitin asıl konakçısı olmayıp tesadüfen yerleştiğinde yaşamını sürdürebildiği konakçı. devamı...
 • Konakçı Değiştirme: Asalağın bir konakçıdan bir başka konakçıya geçmesi. Olay daha çok dışasalaklar için söz konusudur. devamı...
 • Doğal Konakçı: Kendisine özgü asalakları taşıyan konakçı. (İnsan, sığırtenyasınındoğal konakçısıdır.) devamı...
 • Konakçıbaşı: Savaşa gitmekte olan padişahın tuğları ile otağını bir konak ileride taşıyanların en kıdemlisi olan beylerbeyi, sancakbeyi ya da kapıcıbaşı aşamasındaki yüksek görevli. devamı...
 • Ara Konak: Parazitin içerisinde geliştiği, ancak seksüel olgunluğa ulaşmadığı konak. Asalağın gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konaklardan herhangi biri, aracı, ara hayvan, ara konakçı. devamı...
 • Metasiklik: Bir parazitin yaşam siklusunda, son konak için enfektif olan evre. Bir parazitin yaşam döngüsünde son konak için enfekte olan everesi. devamı...

Konak Kapsamı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.