Konakçıbaşı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Konakçıbaşı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Konakçıbaşı" ne demek?

 1. Savaşa gitmekte olan padişahın tuğları ile otağını bir konak ileride taşıyanların en kıdemlisi olan beylerbeyi, sancakbeyi ya da kapıcıbaşı aşamasındaki yüksek görevli.

Konakçıbaşı nedir? İlişkili sözcükler

 • Konakçı: Toplu olarak yapılan yolculukta konak yeri sağlamakla görevli kimse. Sefere çıkan askerlerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay. devamı...
 • Başkonakçı: Asalağın en iyi geliştiği, dolayısıyla en çok yararlandığı ve yaşamaktan hoşlandığı konakçı. Asalağın en iyi geliştiği, dolayısıyle en çok yararlandığı ve yaşamaktan hoşlandığı konakçı. devamı...
 • Son Konakçı: Arakonakçısız gelişemeyen asalakların ergin evreyi geçirdiği konakçı; kesin konakçı. Sivrisinek, sıtma asalağınınson konakçısıdır. devamı...
 • Raslansal Konakçı: Kendisine özgü olmayan asalakları taşıyan konakçı. (İnsan, büyük karaciğer kelebeğininraslansal konakçısıdır.) devamı...
 • Ara Konakçı: Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri. Ara konak. devamı...
 • Rastlantısal Konakçı: Parazitin asıl konakçısı olmayıp tesadüfen yerleştiğinde yaşamını sürdürebildiği konakçı. devamı...
 • Konakçı Değiştirme: Asalağın bir konakçıdan bir başka konakçıya geçmesi. Olay daha çok dışasalaklar için söz konusudur. devamı...
 • Doğal Konakçı: Kendisine özgü asalakları taşıyan konakçı. (İnsan, sığırtenyasınındoğal konakçısıdır.) devamı...
 • Ara Konak: Parazitin içerisinde geliştiği, ancak seksüel olgunluğa ulaşmadığı konak. Asalağın gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konaklardan herhangi biri, aracı, ara hayvan, ara konakçı. devamı...
 • Konak Kapsamı: Bir enfeksiyöz etkene duyarlı olan veya etkenin enfekte edebileceği konak türlerinin çeşitliliği. devamı...

Konakçıbaşı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.