kondrodistrofiya fetalis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kondrodistrofiya fetalis kelimesinin manası:

  1. Vücudun normale yakın bir gelişme göstermiş olmasına karşılık, yüz kemiklerinin kısa, burnun basık, ayakların çarpık ve küçük olmasıyla belirgin kıkırdak glikozaminoglikanlarının bir bozukluğundan kaynaklanan bir çeşit cücelik, epifiz displazisi, psödoakondroblastik displazi, kondrodisplaziya fetalis, hipoplastik fetal kondrodistrofi. En fazla buzağılarda, sonra sırasıyla koyun, domuz ve tavuklarda rastlanır.

kondrodistrofiya fetalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları