konformizm nedir

Konformizm

Konformizm, bir bireyin veya grubun, çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimidir. Bu, bireyin kendi inançlarına veya değerlerine aykırı olsa bile, çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma isteğidir. Konformizm, sosyal psikolojide önemli bir kavramdır ve birçok farklı faktör tarafından etkilenebilir.

Konformizmin Nedenleri

Konformizmin birçok farklı nedeni olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Sosyal Etki: Sosyal etki, bir bireyin diğer insanların görüşlerinden veya davranışlarından etkilenmesidir. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimini artırabilir.
 • Bilgi Eksikliği: Bir bireyin belirli bir konu hakkında yeterli bilgisi yoksa, çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimi artabilir. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.
 • Belirsizlik: Bir birey belirsiz bir durumda olduğunda, çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimi artabilir. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.
 • Onay İhtiyacı: Bazı bireyler, başkalarının onayını almak için çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimindedirler. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.
 • Korku: Bazı bireyler, çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uymadıkları takdirde cezalandırılacaklarından korktukları için çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimindedirler. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.

Konformizmin Türleri

Konformizmin birçok farklı türü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Uyma Konformizmi: Uyma konformizmi, bir bireyin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimidir. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.
 • İçselleştirme Konformizmi: İçselleştirme konformizmi, bir bireyin çoğunluğun görüşlerini veya davranışlarını kendi inançları veya değerleri haline getirmesidir. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.
 • Normatif Konformizm: Normatif konformizm, bir bireyin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimidir. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.
 • Bilgilendirici Konformizm: Bilgilendirici konformizm, bir bireyin çoğunluğun görüşlerini veya davranışlarını doğru olduğuna inandığı için uyma eğilimidir. Bu, bireyin çoğunluğun görüşlerinin doğru olduğuna inanmasına yol açabilir.

Konformizmin Sonuçları

Konformizm, olumlu ve olumsuz olmak üzere birçok farklı sonuca yol açabilir. Olumlu sonuçlardan bazıları şunlardır:

 • Sosyal Uyum: Konformizm, sosyal uyumu artırabilir. Bu, bireylerin birbirleriyle daha iyi geçinmelerini ve daha uyumlu bir toplum oluşturmalarını sağlayabilir.
 • Grup Bağlılığı: Konformizm, grup bağlılığını artırabilir. Bu, bireylerin gruplarına daha bağlı hissetmelerini ve gruplarına daha fazla katkıda bulunmalarını sağlayabilir.
 • Verimlilik: Konformizm, verimliliği artırabilir. Bu, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uymaları durumunda daha üretken olmalarını sağlayabilir.

Olumsuz sonuçlardan bazıları şunlardır:

 • Bireysellik Kaybı: Konformizm, bireysellik kaybına yol açabilir. Bu, bireylerin kendi inançlarını veya değerlerini ifade etmelerini zorlaştırabilir ve onları daha az özgün hale getirebilir.
 • Yanlış Kararlar: Konformizm, yanlış kararlara yol açabilir. Bu, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uymaları durumunda yanlış kararlar almalarını sağlayabilir.
 • Çatışma: Konformizm, çatışmaya yol açabilir. Bu, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uymadıkları takdirde çatışma yaşayabileceklerini göstermektedir.

Konformizmi Azaltma Yolları

Konformizmi azaltmak için birçok farklı yol vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: Eleştirel düşünme becerileri, bireylerin bilgileri değerlendirmelerini ve kendi kararlarını vermelerini sağlar. Bu, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimini azaltabilir.
 • Özgüvenin Artırılması: Özgüven, bireylerin kendi inançlarına ve değerlerine güvenmelerini sağlar. Bu, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimini azaltabilir.
 • Sosyal Desteğin Sağlanması: Sosyal destek, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uymadıkları takdirde desteklenmelerini sağlar. Bu, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimini azaltabilir.
 • Çoğunluğun Görüşlerinin Sorgulanması: Çoğunluğun görüşlerinin sorgulanması, bireylerin çoğunluğun görüşlerinin doğru olup olmadığını düşünmelerini sağlar. Bu, bireylerin çoğunluğun görüşlerine veya davranışlarına uyma eğilimini azaltabilir.

Sonuç

Konformizm, sosyal psikolojide önemli bir kavramdır ve birçok farklı faktör tarafından etkilenebilir. Konformizm, olumlu ve olumsuz olmak üzere birçok farklı sonuca yol açabilir. Konformizmi azaltmak için birçok farklı yol vardır.


Yayımlandı

kategorisi