konglomera nedir

Konglomera Nedir?

Konglomera, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu büyük bir şirkettir. Konglomeralar, genellikle bir ana şirket ve onun kontrolündeki yan şirketlerden oluşur. Ana şirket, yan şirketlerin yönetimini ve koordinasyonunu sağlar. Yan şirketler ise, kendi sektörlerinde bağımsız olarak faaliyet gösterirler.

Konglomeralar, çeşitli avantajlara sahiptir. Öncelikle, farklı sektörlerde faaliyet göstermeleri nedeniyle, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklıdırlar. Bir sektörde yaşanan olumsuzluklar, diğer sektörlerdeki faaliyetlerle telafi edilebilir. İkincisi, konglomeralar, kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilirler. Örneğin, bir yan şirketin sahip olduğu teknoloji, diğer yan şirketler tarafından da kullanılabilir. Üçüncüsü, konglomeralar, pazar gücünü daha etkili bir şekilde kullanabilirler. Örneğin, bir yan şirketin müşterileri, diğer yan şirketlerin ürünlerine veya hizmetlerine yönlendirilebilir.

Ancak, konglomeraların bazı dezavantajları da vardır. Öncelikle, yönetimi daha karmaşık olabilir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetimi, tek bir şirketin yönetiminden daha zordur. İkincisi, konglomeralar, daha bürokratik olabilirler. Büyük şirketlerde, karar alma süreçleri genellikle daha yavaştır. Üçüncüsü, konglomeralar, daha az esnek olabilirler. Değişen pazar koşullarına uyum sağlamak, büyük şirketler için daha zordur.

Konglomeraların Tarihi

Konglomeraların tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk konglomeralar, demiryolları, çelik ve kömür gibi temel sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerdi. 20. yüzyılda, konglomeraların sayısı ve büyüklüğü hızla arttı. Bu artış, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve serbest piyasa politikalarının etkisiyle gerçekleşti.

Günümüzde, konglomeralar küresel ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Dünyanın en büyük şirketlerinin çoğu, konglomera yapısına sahiptir. Örneğin, General Electric, Samsung, Toyota ve Volkswagen gibi şirketler, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda yan şirkete sahiptir.

Konglomeraların Türleri

Konglomeralar, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma, konglomeraların faaliyet gösterdiği sektörlere göre yapılır. Buna göre, konglomeralar şunlar olabilir:

 • Yatay konglomeralar: Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin bir araya gelmesiyle oluşan konglomeralardır. Örneğin, iki otomobil üreticisinin birleşmesiyle oluşan bir şirket, yatay konglomera olarak kabul edilir.
 • Dikey konglomeralar: Üretim zincirinin farklı aşamalarında faaliyet gösteren şirketlerin bir araya gelmesiyle oluşan konglomeralardır. Örneğin, bir maden şirketi, bir çelik üreticisi ve bir otomobil üreticisinin birleşmesiyle oluşan bir şirket, dikey konglomera olarak kabul edilir.
 • Karma konglomeralar: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bir araya gelmesiyle oluşan konglomeralardır. Örneğin, bir otomobil üreticisi, bir perakende şirketi ve bir finans şirketi birleşmesiyle oluşan bir şirket, karma konglomera olarak kabul edilir.

Konglomeralar, ayrıca, sahip oldukları yan şirketlerin sayısına göre de sınıflandırılabilir. Buna göre, konglomeralar şunlar olabilir:

 • Küçük konglomeralar: 10’dan az yan şirkete sahip olan konglomeralardır.
 • Orta ölçekli konglomeralar: 10 ila 50 arasında yan şirkete sahip olan konglomeralardır.
 • Büyük konglomeralar: 50’den fazla yan şirkete sahip olan konglomeralardır.

Konglomeraların Avantajları

Konglomeralar, çeşitli avantajlara sahiptir. Bunlar şunlardır:

 • Ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılık: Konglomeralar, farklı sektörlerde faaliyet göstermeleri nedeniyle, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklıdırlar. Bir sektörde yaşanan olumsuzluklar, diğer sektörlerdeki faaliyetlerle telafi edilebilir.
 • Kaynakların verimli kullanımı: Konglomeralar, kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilirler. Örneğin, bir yan şirketin sahip olduğu teknoloji, diğer yan şirketler tarafından da kullanılabilir.
 • Pazar gücünün etkili kullanımı: Konglomeralar, pazar gücünü daha etkili bir şekilde kullanabilirler. Örneğin, bir yan şirketin müşterileri, diğer yan şirketlerin ürünlerine veya hizmetlerine yönlendirilebilir.
 • Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapma imkanı: Konglomeralar, büyük şirketler oldukları için, Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapabilirler. Bu, yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlar.
 • Küresel pazara erişim: Konglomeralar, farklı ülkelerde faaliyet gösteren yan şirketlere sahip olabilirler. Bu, küresel pazara erişim sağlar ve şirketin büyümesini hızlandırır.

Konglomeraların Dezavantajları

Konglomeraların bazı dezavantajları da vardır. Bunlar şunlardır:

 • Yönetimin karmaşıklığı: Konglomeralar, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu için, yönetimi daha karmaşık olabilir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetimi, tek bir şirketin yönetiminden daha zordur.
 • Bürokrasi: Konglomeralar, büyük şirketler oldukları için, daha bürokratik olabilirler. Büyük şirketlerde, karar alma süreçleri genellikle daha yavaştır.
 • Esnekliğin azlığı: Konglomeralar, büyük şirketler oldukları için, daha az esnek olabilirler. Değişen pazar koşullarına uyum sağlamak, büyük şirketler için daha zordur.
 • Tekelleşme riski: Konglomeralar, büyük şirketler oldukları için, tekelleşme riski taşıyabilirler. Tekelleşme, bir sektörde tek bir şirketin hakim olması durumudur. Tekelleşme, tüketiciler için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Konglomeraların Geleceği

Konglomeraların geleceği, belirsizdir. Bazı uzmanlar, konglomeraların sayısının ve büyüklüğünün artmaya devam edeceğini düşünmektedir. Diğer uzmanlar ise, konglomeraların daha küçük şirketlere bölüneceğini düşünmektedir. Konglomeraların geleceği, küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi