Koniler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Koniler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Koniler" ne demek?

 1. Ağtabakanın, gözün ışığa alışmış durumunda ışıksal ve renkse! izlerin iletilmesinde belli başlı rolü oynayan özel alıcı parçacıkları ya da bunların koni biçimindeki ışığa duyarlı uçları, bkz. gündüz görmesi.

Koniler nedir? İlişkili sözcükler

 • Konoit: Eimeriina alt sınıfında bulunan türlerde 25 nm çapındaki spiral biçimindeki mikrotubullerden oluşmuş, içi boş birbirine tente biçimindeki bir zarla bağlanmış konoidal veya prekonoidal halkaların iç yapısını oluşturduğu, hücreye giriş boyunca ön kutup halkası sistemine doğru çıkıntı yapan ve konak hücresine girişte rol oynayan, kimi koksidiya türlerinin (Eimeria, Sarcocystis ve Toxoplasma) hareketli evrelerinde bulunan ancak Haemosporidia’larda devamı...
 • A Vitamini: Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen, bazı balıkların karaciğerinde, sütte ve yumurtada bulunan, gözde çubuk ve koni hücrelerinin ışığa duyarlı pigmentinin öncüsü olan bir vitamin. Yağda çözünen, ısıya dayanıklı, ağır devamı...
 • Konus: Koni, koni biçiminde olan. Işını belli bir sahaya düşürmede kullanılan delikli metal levha. devamı...
 • Ağtabaka: Görme sinirinin gözyuvarı içinde dağılmasından oluşan, ağa benzer, ışığa duyarlı zar, retina. Koni ve çubuk denen ışıalıcılar ve görme sinirine alıcı elementlerin uyarmalarını ileten sinir gözelerinin bulunduğu, gözün ışığa devamı...
 • Kohort çalışma: Aşı, ilaç, çevresel toksin gibi belli bir ajana maruz kalmaları durumunda oluşabilecek farklılıklar temelinde, iki veya daha fazla canlı grubunun seçilerek bunların ne kadarında belli bir hastalık gelişecek ve ne gibi sonuçlar oluşacak diye izlendiği bir bilimsel çalışma çeşidi. devamı...
 • Döküntü Yelpazesi: Döküntülerin dağ eteklerinde oluşturduğu, çok kez belli bir yönde ve belli aralıklarla sıralanan koni görünümündeki yer biçimi. devamı...
 • Huni: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç. Ağızlık. devamı...
 • Fotoreseptör: (Yun. phos: ışık; recepteur: alınmış) 1. Göz gibi ışığa duyarlı duygu organı. 2. Koni ve çomak hücreleri gibi bir hücrenin ya da hücrenin bir kısmının ışığa duyarlı olması. 3.Rodopsin, klorofil gibi ışığa cevap veren duyarlı molekül. devamı...
 • Tutmanlık Denetimi: Konut bunalımlarının sonucu olarak, tutmanlardan çok yüksek tutmalık parası istenmesini ya da bunların topluca evden çıkarılmalarını önlemek üzere, tutmalıkların yükseltilmesini belli bir düzene bağlamak, evden çıkarmayı belli koşullara bağlayarak güçleştirmek ve tutman-iye ilişkilerini denetlemek. devamı...
 • Kristal Koni: Bileşik gözlerin ommatidyumunda koni biçimindeki pelte kıvamında hücre dışı yapı. devamı...

Koniler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.