Konjuge östrojenik Hormonlar ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Konjuge östrojenik Hormonlar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Konjuge östrojenik Hormonlar" ne demek?

 1. Sentetik olarak equilin ve östron veya gebe kısrakların idrarından kısmen veya tamamen elde edilen suda çözülebilen, biçimsiz yapıda konjuge östrojen bileşikleri.

Konjuge östrojenik Hormonlar nedir? İlişkili sözcükler

 • Konjuge östrojenik Hormonlar: Sentetik olarak equilin ve östron veya gebe kısrakların idrarından kısmen veya tamamen elde edilen suda çözülebilen, biçimsiz yapıda konjuge östrojen bileşikleri. devamı...
 • Difeniltiyokarbazit: Ditizon olarak da bilinen; katyonlarla oluşturduğu bileşikleri suda çok az çözünen, fakat organik çözücülerle kolayca özütlenebilen bir şelatlaştırıcı. devamı...
 • Doymamış Bileşikler: Karbon atomları arasında çift ya da üçlü bağlar bulunduğu için katılma bileşikleri oluşturabilen alken ve alkin sınıfından bileşikler. t devamı...
 • Kumestan: Yoncadan elde edilen, östrojen benzeri etkiye sahip, fitoöstrojen yapılı bileşik. devamı...
 • Marsh Deneyi: Deneye tabi tutulacak maddenin çinko ile karıştırıldığı, karışıma seyreltik hidroklorik asit ilave edildiği, ortamda arsenik bileşikleri varsa arsin gazının oluştuğu arsenik bileşikleri için uygulanan bir deney. devamı...
 • Melas: Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa. Şeker pancarı veya şeker kamışından şeker elde edilirken oluşan, koyu ve zor akıcı pekmez görünüşlü, suda çözülebilen karbonhidrat bakımından zengin şeker devamı...
 • Plasenta Hormonları: Plasentadan salgılanan östrojen, progesteron, koryonik gonadotropinler gibi hormonlar. devamı...
 • Yaş öğütme: Tanelerin veya başka bir maddenin çeşitli bileşen parçalarının ayrılmalarını kolaylaştırmak amacıyla yumuşatmak için kükürtdioksitli suda veya sade suda ıslatılarak öğütülmesi işlemi. devamı...
 • Mineralize Etme: Bir yem maddesine veya karmasına mineral bileşikleri veya inorganik maddeleri ekleme, tamamlama veya doyurma işlemi. devamı...
 • Düz Kas Dokusu: Enlemesine çizgilenme göstermeyen, istem dışı görev yapan iğ veya mekik biçimli hücrelerden oluşan doku. Aktin ve miyozin iplikçikleri sarkoplazma içerisinde bir araya toplanmadığından iplikçikleri oluşturmazlar. devamı...

Konjuge östrojenik Hormonlar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.