Konjunktivitis Kataralis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Konjunktivitis Kataralis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Konjunktivitis Kataralis" ne demek?

 1. Konjunktivanın epitel katının akut nitelikli yangısı.

Konjunktivitis Kataralis nedir? İlişkili sözcükler

 • Konjunktivitis Krupoza: Konjunktivanın psödo zar oluşumuyla belirgin epitel katının kanatlılara özgü yangısı. devamı...
 • Konjunktivitis Krupoza: Konjunktivanın psödo zar oluşumuyla belirgin epitel katının kanatlılara özgü yangısı. devamı...
 • Konjunktivitis Purulenta: Konjunktivanın irinli yangısı. devamı...
 • Konjunktivitis Parenkimatoza: Konjunktivanın submukoza katmanının yangısı. devamı...
 • Konjunktivitis Granuloza: Konjunktivanın müköz katmanında vezikül ve püstül oluşumuyla belirgin yangı. devamı...
 • Konjunktivitis: Gözün en dışını ve göz kapaklarının en içini saran müköz zarların yangısı, hlk. gözente. Viral, alerjik, bakteriyel, zehirler, göz kapaklarının tam olarak kapanmaması nedeniyle oluşan göz kuruluğu, vitamin yetersizliği ve epitel displazisinden kaynaklanır. devamı...
 • Konjunktivitis Ekzentamatoza: Konjunktivanın müköz katmanında vezikül ve püstül oluşumuyla belirgin bir konjunktivitis biçimi. devamı...
 • Interstisyel Akciğer Yangısı: Alveol duvarlarında yaygın veya yerel tarzda, alveol tip II epitel hücre hiperplazisi, alveoler ödem, hiyalin zar oluşumu interstisyel ödem ve amfizemle belirgin akciğer yangısı. Enfeksiyöz nedenlere, kimyasal zedelenmelere, akut pankreatitise ve şoka bağlı olarak biçimlenir. devamı...
 • Keratokonjuktivitis: Kornea ve konjunktivanın birlikte yangısı. devamı...
 • Oftalmi: Gözün, konjunktivanın veya gözdeki derin yapıların yangısı. devamı...

Konjunktivitis Kataralis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.