kontenjan nedir

Kontenjan Nedir?

Kontenjan, belirli bir alanda veya işte yer alabilecek kişi sayısına verilen addır. Kontenjanlar, genellikle hükümetler veya diğer yetkili kurumlar tarafından belirlenir ve çeşitli faktörlere göre değişebilir. Bu faktörler arasında nüfus, eğitim seviyesi, ekonomik durum ve işgücü piyasası koşulları yer alabilir.

Kontenjanlar, çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Örneğin, belirli bir alanda veya işte kadınların veya azınlıkların temsilini artırmak için kullanılabilir. Ayrıca, belirli bir alanda veya işte işsizliği azaltmak veya işgücü piyasasını düzenlemek için de kullanılabilir.

Kontenjanlar, genellikle tartışmalı bir konudur. Bazıları, kontenjanların ayrımcılık yarattığını ve insanların yeteneklerine göre değil, cinsiyetlerine veya etnik kökenlerine göre değerlendirilmesine yol açtığını savunur. Diğerleri ise, kontenjanların belirli grupların haklarını korumak ve eşitliği sağlamak için gerekli olduğunu savunur.

Kontenjanların Tarihçesi

Kontenjanların kullanımı, yüzyıllardır geriye gitmektedir. İlk olarak, belirli mesleklerde veya eğitim kurumlarında kadınların veya azınlıkların sayısını sınırlamak için kullanılmıştır. Örneğin, 19. yüzyılda birçok üniversite, kadın öğrencileri kabul etmiyordu veya çok sınırlı sayıda kadın öğrenci kabul ediyordu.

 1. yüzyılda, kontenjanlar, belirli alanlarda veya işlerde kadınların ve azınlıkların temsilini artırmak için kullanılmaya başlandı. Örneğin, 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası, işverenlerin ırk, renk, din, cinsiyet veya ulusal kökene göre ayrımcılık yapmasını yasakladı. Bu yasa, kadınların ve azınlıkların işgücüne katılımını önemli ölçüde artırdı.

Kontenjanların Türleri

Kontenjanlar, çeşitli türlerde olabilir. En yaygın kontenjan türleri şunlardır:

 • Cinsiyet kontenjanları: Bu kontenjanlar, belirli bir alanda veya işte kadınların temsilini artırmak için kullanılır. Örneğin, bir üniversite, öğrenci kabulünde kadınlara %50 kontenjan uygulayabilir.
 • Etnik köken kontenjanları: Bu kontenjanlar, belirli bir alanda veya işte azınlıkların temsilini artırmak için kullanılır. Örneğin, bir şirket, işe alımlarda azınlıklara %20 kontenjan uygulayabilir.
 • Engellilik kontenjanları: Bu kontenjanlar, belirli bir alanda veya işte engellilerin temsilini artırmak için kullanılır. Örneğin, bir kamu kurumu, işe alımlarda engellilere %3 kontenjan uygulayabilir.
 • Yaş kontenjanları: Bu kontenjanlar, belirli bir alanda veya işte yaşlıların veya gençlerin temsilini artırmak için kullanılır. Örneğin, bir şirket, işe alımlarda 65 yaş üstü kişilere %10 kontenjan uygulayabilir.

Kontenjanların Avantajları ve Dezavantajları

Kontenjanların kullanımı, çeşitli avantajlara ve dezavantajlara sahiptir.

Avantajları:

 • Belirli grupların haklarını korumak ve eşitliği sağlamak
 • İşgücünde çeşitliliği artırmak
 • İşsizliği azaltmak
 • İşgücü piyasasını düzenlemek

Dezavantajları:

 • Ayrımcılık yaratmak
 • İnsanların yeteneklerine göre değil, cinsiyetlerine veya etnik kökenlerine göre değerlendirilmesine yol açmak
 • Verimliliği düşürmek
 • İnsanların özgür seçimlerini kısıtlamak

Kontenjanların Geleceği

Kontenjanların kullanımı, önümüzdeki yıllarda da tartışmalı bir konu olmaya devam edecektir. Bazıları, kontenjanların ayrımcılık yarattığını ve insanların yeteneklerine göre değil, cinsiyetlerine veya etnik kökenlerine göre değerlendirilmesine yol açtığını savunmaya devam edecektir. Diğerleri ise, kontenjanların belirli grupların haklarını korumak ve eşitliği sağlamak için gerekli olduğunu savunmaya devam edecektir.

Sonuç olarak, kontenjanların kullanımı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen karmaşık bir konudur. Kontenjanların kullanımı, önümüzdeki yıllarda da tartışmalı bir konu olmaya devam edecektir.


Yayımlandı

kategorisi