Konum Evrendeğeri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Konum Evrendeğeri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Konum Evrendeğeri" ne demek?

 1. Bir sıklık dağılımının konumunu belirten evrendeğer. Örneğin, evren ortalaması birkonum evrendeğeridir.

Konum Evrendeğeri nedir? İlişkili sözcükler

 • Konum Bağıntısı: Tanelerin konumunu, kristal düzlem ve doğrultular bakımından belirten bağıntı. devamı...
 • Evrendeğersiz Hoşgörü Sınırları: Örneklemin çekildiği evren’in evrendeğerlerine bağlı olmayan hoşgörü sınırları. devamı...
 • Kestirici: Bir evrendeğeri kestirmek için kullanılan kural ya da işlev, örneklem değerlerinin bir işlevi olarak belirtilir, örneğin (…), evren ortalamasının birkestiricisidir. Bu işleve örneklemdeğer adı verilir.kestiricinin özel bir durum için elde edilen değerine kestirim denir. devamı...
 • Güven Bölgesi: Kestirilecek birkaç evrendeğer olduğu zaman, evrendeğer uzayında tanımlanabilen ve evrendeğerlerin belli bir yanılma olasılığıyla içinde bulundukları bölge. Bu, güven aralığının, birden çok evrendeğerin kestirildiği durum için genelleştirilmiş biçimidir. devamı...
 • Yörünge öğeleri: Yörüngenin büyüklüğünü, biçimini ve uzaydaki konumunu belirten değerler. devamı...
 • Evrendeşlik: Evrendeş olma durumu, kozmopolitlik. devamı...
 • Evrendeğersiz Sayımbilim: İncelenen ayrıtın evrendeğerinin ve evrendeki dağılımının bilinmediği ya da hesaba katılmadığı durumlarda çıkarım ya da kestirimlerde bulunmaya elveren işlemlerden oluşan sayımbilim. devamı...
 • öğrenme Eğrisi: Birikimli çıktı ile ortalama ürün maliyetleri ya da emeğin ortalama veya marjinal fiziki verimliliği arasındaki ilişkiyi işgücü deneyiminin artışına bağlı olarak açıklayan, diğer bir deyişle yaparken öğrenme süreci içinde üretim arttıkça ortalama üretim maliyetlerinin azaldığını veya ortalama verimliliğin arttığını gösteren eğri. devamı...
 • Göreli Etkinlik: (Kuramsal istatistik) Aynı evrendeğerin iki kestiricisinden birinin ötekine göre etkinliğini belirten ölçü. ay. bk. etkin kestirici, göreli kesinlik. devamı...
 • Göz Yumulabilir Yanılgı: Bir örnekleme dağılımıyla elde edilen kestirme değerin evrendeğerden ne oranda sapma göstermesine izin verileceğini belirten oransal güvenirlik sınırı. devamı...

Konum Evrendeğeri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.