konveks çokgen nedir

Konveks Çokgen Nedir?

Konveks çokgen, tüm iç açıları 180 dereceden küçük olan bir çokgendir. Başka bir deyişle, konveks çokgenin hiçbir iç açısı 180 derece veya daha büyük değildir. Konveks çokgenler, iç açılarının toplamının 180(n-2) derece olduğu özelliğine sahiptir. Burada n, çokgenin kenar sayısını ifade eder.

Konveks Çokgenlerin Özellikleri

 • Konveks çokgenin tüm iç açıları 180 dereceden küçüktür.
 • Konveks çokgenin iç açılarının toplamı 180(n-2) derecedir.
 • Konveks çokgenin tüm kenarları birbirine eşittir.
 • Konveks çokgenin tüm köşeleri birbirine eşittir.
 • Konveks çokgenin alanı, taban uzunluğu ve yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.
 • Konveks çokgenin çevresi, tüm kenarlarının uzunluklarının toplamına eşittir.

Konveks Çokgenlerin Sınıflandırılması

Konveks çokgenler, kenar sayılarına göre sınıflandırılırlar. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen, ongen vb. gibi.

Konveks Çokgenlerin Kullanım Alanları

Konveks çokgenler, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılırlar. Örneğin, evlerin çatılarında, arabaların camlarında, pencerelerde, kapılarda, masalarda, sandalyelerde, dolaplarda, kitaplıklarda, vb. gibi.

Konveks Çokgenlerle İlgili Örnekler

 • Bir üçgen, konveks bir çokgendir.
 • Bir kare, konveks bir çokgendir.
 • Bir daire, konveks bir çokgen değildir.
 • Bir elips, konveks bir çokgen değildir.
 • Bir parabol, konveks bir çokgen değildir.

Konveks Çokgenlerle İlgili Sorular

 • Bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?
 • Bir konveks çokgenin alanı nasıl hesaplanır?
 • Bir konveks çokgenin çevresi nasıl hesaplanır?
 • Bir konveks çokgenin köşegen sayısı kaçtır?
 • Bir konveks çokgenin kenar sayısı kaçtır?

Yayımlandı

kategorisi