Kooperatif ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kooperatif" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kooperatif" ne demek?

 1. Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık.
 2. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.
 3. Ortaklarının belirli iktisadi çıkarlarını korumak, özellikle meslek veya geçimlerine ilişkin gereksinimlerini işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet yoluyla karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli tüzel kişiliğe sahip şirket.

Kooperatif nedir? İlişkili sözcükler

 • Kooperatif şirket: Bk. kooperatif Bk. birlik ortaklığı devamı...
 • Kooperatif Birlikleri: Kooperatiflerin ortak çıkarlarını korumak, etkinliklerini denetlemek ve aralarındaki eşgüdümü sağlamak gibi amaçlarla kooperatiflerce oluşturulan birlik. devamı...
 • Yapı Kooperatifi: Katılımcıların konut gereksinimini karşılamak amacıyla kurulan ortaklık. devamı...
 • Komandit şirket: Komandit ortaklık. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve alacaklılara karşı ortaklardan bir ya da birkaçının sorumlulukları sınırlanmamış, diğerlerinin sorumlulukları ise belli bir sermaye ile sınırlanmış devamı...
 • Istanbul Emniyet Sandığı: Halkın biriktirdiği paraları toplamak, tasarrufu özendirmek, menkul ve gayrimenkul güvencesi karşılığında özellikle düşük gelirlilerin küçük kredi gereksinimlerini uygun koşullarda karşılamak amacıyla 1868 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan, 1907 yılında Ziraat Bankası’na bağlanan ve 1983 yılında tasfiye edilen sandık. devamı...
 • Istanbul Ticaret Odası: Tarım, sanayi ve ticareti geliştirmek, üyelerinin mesleki gereksinimlerini kamu yararına uygun olarak karşılamak, aralarında dayanışmayı geliştirmek, iç ve dış ticari işlemlerinde gerek duydukları belgeleri sağlamak amacıyla Dersaadet Ticaret Odası olarak 1880 yılında kurulan, 1910 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ve 1952 yılında bugünkü adını alan sivil toplum kuruluşu. devamı...
 • Kooperatifçilik: Kooperatif kurma ve işletme işi. devamı...
 • Kooperatifçi: Kooperatif üyesi. Kooperatif yöneticisi. devamı...
 • Karayip Kalkınma Bankası: Karayip bölgesindeki ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma politikalarını uyumlaştırmak, üye ülkeleri iktisadi işbirliği ve bütünleşmeye özendirmek, bölgedeki en azgelişmiş üye ülkelerin özel ve acil finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1969 yılında imzalanan bir anlaşmayla kurulan ve 1970 yılında etkinliğe başlayan kalkınma bankası. devamı...
 • Pay Belgiti çıkarılması: Kurulan tecim ve yapım ortaklıkları için malı sağlama ya da artırma amacıylapay belgiti çıkarılması. devamı...

Kooperatif ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.