kooperatif ne demek

Kooperatif Nedir?

Kooperatif, ortak ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için gönüllü olarak bir araya gelen kişilerin oluşturduğu özerk ve demokratik bir örgüttür. Kooperatifler, üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarını birleştirir ve bu kaynakları ortaklaşa yönetirler. Kooperatifler, üyelerinin ekonomik ve sosyal refahını artırmayı amaçlar.

Kooperatiflerin Tarihçesi

Kooperatiflerin tarihi, 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. İlk kooperatifler, İngiltere’de sanayi devriminin olumsuz etkilerine karşı işçi sınıfının örgütlenmesiyle kurulmuştur. Bu kooperatifler, işçilerin daha iyi çalışma koşulları ve ücretler elde etmelerini sağlamıştır.

Kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında Avrupa’ya yayılmıştır. Bu dönemde, kooperatifler tarım sektöründe de örgütlenmeye başlamıştır. Kooperatifler, çiftçilerin ürünlerini daha iyi fiyatlarla satmalarını ve girdi maliyetlerini düşürmelerini sağlamıştır.

Kooperatifçilik hareketi, 20. yüzyılda da gelişmeye devam etmiştir. Kooperatifler, birçok ülkede ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmiştir. Günümüzde, kooperatifler dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir.

Kooperatiflerin Özellikleri

Kooperatifler, diğer ekonomik örgütlerden farklı olarak bazı özelliklere sahiptir. Bu özellikler şunlardır:

 • Üyelik gönüllülüğüne dayanır.
 • Üyelerin eşit hak ve sorumlulukları vardır.
 • Kooperatifler, üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarını birleştirir ve bu kaynakları ortaklaşa yönetirler.
 • Kooperatifler, üyelerinin ekonomik ve sosyal refahını artırmayı amaçlar.
 • Kooperatifler, kar amacı gütmeyen örgütlerdir.

Kooperatiflerin Türleri

Kooperatifler, faaliyet alanlarına göre farklı türlere ayrılır. Bunlar şunlardır:

 • Tarım kooperatifleri
 • Sanayi kooperatifleri
 • Hizmet kooperatifleri
 • Tüketim kooperatifleri
 • Kredi kooperatifleri
 • Sigorta kooperatifleri
 • Sağlık kooperatifleri
 • Eğitim kooperatifleri
 • Kültür kooperatifleri

Kooperatiflerin Önemi

Kooperatifler, ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir rol oynarlar. Kooperatifler, üyelerinin ekonomik ve sosyal refahını artırır, istihdam yaratır, gelir dağılımını iyileştirir ve çevre korumaya katkıda bulunur.

Kooperatifler, özellikle kırsal bölgelerde önemli bir rol oynarlar. Kooperatifler, çiftçilerin ürünlerini daha iyi fiyatlarla satmalarını ve girdi maliyetlerini düşürmelerini sağlar. Ayrıca, kooperatifler çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.

Kooperatifler, kentsel bölgelerde de önemli bir rol oynarlar. Kooperatifler, tüketicilerin daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet satın almalarını sağlar. Ayrıca, kooperatifler tüketicilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.

Kooperatiflerin Geleceği

Kooperatifçilik hareketi, günümüzde de gelişmeye devam etmektedir. Kooperatifler, birçok ülkede ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmiştir. Gelecekte, kooperatiflerin önemi daha da artacaktır.

Kooperatifler, küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı önemli bir koruma mekanizmasıdır. Kooperatifler, üyelerinin ekonomik ve sosyal refahını artırarak, onları küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korur.

Kooperatifler, çevre korumada da önemli bir rol oynarlar. Kooperatifler, üyelerine çevre koruma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca, kooperatifler çevre dostu üretim yöntemlerini kullanır.

Kooperatifler, gelecekte de ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Kooperatifler, üyelerinin ekonomik ve sosyal refahını artırarak, onları küreselleşmenin olumsuz etkilerinden koruyacak ve çevre korumaya katkıda bulunacaktır.


Yayımlandı

kategorisi