Köprücük ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Köprücük" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Köprücük" ne demek?

 1. Küçük köprü.

 2. Köprücük kemiği.

Köprücük nedir? İlişkili sözcükler

 • Prosessus Frontalis: Etçillerde üst çene kemiğinin, burun kemiğiyle gözyaşı kemiği arasından alın kemiğine doğru olan uzantısı. İnsan ve sığırda elmacık kemiğinin, alın kemiğinin processus zygomaticus’u ile birleşen çıkıntısı. devamı...
 • Margo Frontalis: Duvar kemiğinin, alın kemiğine sınır olan ön kenarı. Kamamsı kemiğin alın kemiğiyle kaynaşan ön kenarı. devamı...
 • Burun Kemiği: Kısmen burun boşluğunu örten, birleşerek burunun köprüsünü meydana getiren iki kemik. Burun boşluğunun tavanını oluşturan; yanda gözyaşı kemiği, üst çene kemiği ve üst çene ara kemiği, arkada alın kemiğiyle komşu devamı...
 • Sacroiliac: Kalçada iki kemiğin bitiştiği yere ait. Kuyruksokumu kemiğŸi ve kalça kemiğŸi eklem birleşŸim yeri ile alakalı (Anatomi) devamı...
 • Ulna: Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında) bulunanıdır. Bk. dirsek kemiği devamı...
 • Omuz Eklemi: Kol kemiğinin başını kürek kemiğinin yuva çukuruyla birleştiren eklem. Kürek kemiğinin cavites glenoidalis’i ile kol kemiğinin caput humeris’i arasındaki eklem, artikulasyo humeri. devamı...
 • Sternum: İman kemiği. Eklem bacaklı segmentinin, özellikle böceklerin toraks segmentinin dış iskeletinin ventral safihası. devamı...
 • Azmi Kubere: Tıb: Kolumuzun ön tarafında bulunan önkol kemiği. (Önkol kemiğinin arkasında dirsek kemiği bulunur). (Osmanlıca’da yazılışı: azm-i ku’bere) devamı...
 • Margo Oksipitalis: Duvar kemiğinin art kafa kemiğiyle birleşen kenarı. Şakak kemiğinin art kafa kemiğine sınır olan kenarı. devamı...
 • Kab: 1. topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (mecazen): şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. ka’b b. züheyr (vll.yy.): sahabedendir. rasulullah için okuduğu kaside-i bürde çok meşhurdur. birçok dillere çevirisi yapıldı. (Yazılışı: ka’b) devamı...

Köprücük ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.