kör yılansıgiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kör yılansıgiller kelimesinin manası:

  1. (Anguidae) (Lât. anguis = yılan) Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Bazılarının ayaklarının iyi gelişmiş olmasına karşılık çoğunluk ayakları köreltmiştir ve ayaksızdırlar. Yılana benzerler. Zararsızdırlar. Kahverengi kör yılansı (Anguis fragilis), külrengi kör yılansı (Ophiosaurus apus) iyi bilinen türleridir.

kör yılansıgiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları