kornea sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kornea kelimesinin manası:

  1. Saydam tabaka.
  2. Saydam tabaka
  3. Bk. saydam tabaka
  4. Göz yuvarlağının dış tabakasındaki tunika fibroza bulbisinin öne doğru tümseklik yapan, keratinleşmeyen çok katlı yassı epitelden oluşan saydam sert ön kısmı. Epiteliyum anterius adı verilen epitel altında dıştan içe doğru lamina limitans anteriyor, substansiya propriya, lamina limitans posteriyör ve epiteliyum posterius bulunur.
  5. Saydam boynuz deri.
  6. Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam yapıdaki ön bölgesi.

kornea ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları