Kornea Lekeleri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kornea Lekeleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kornea Lekeleri" ne demek?

 1. Kornea yüzlek veya derin katmanlarında yangısel infiltrasyon ve sikatrizasyonların organizasyonlarına ilişkin biçimlenen sınırlı renk değişiklikleriyle belirgin lekeler.

Kornea Lekeleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Lökom: Korneanın yüzlek ve derin katmanlarında yangısal infiltrasyon ve skatrizasyonların organizasyonlarına ilişkin biçimlenen renk değişiklikleriyle belirgin lekeler. devamı...
 • Kornea Yangısı: Bakteriyel, viral, septisemik, fiziksel darbe veya alerjik nedenlerle oluşan, ödem ve bunu izleyen lökosit eksudasyonuyla başlayan korneanın tüm katlarının yangısı, keratitis, hlk. ak düşmesi, sarı su indirme. Yangının şiddetine göre kornea saydamlığını kaybederek renk değişikliğine uğrar. devamı...
 • Amfizemli Mide Yangısı: Clostridium perfringens’e bağlı olarak biçimlenen mide duvarının gaz oluşumuyla belirgin yangısı. devamı...
 • Iktiyozis: Derinin kuru, yangısız, balık derisine bezer tarzda kalın ve boynuzlaşmış görünümüyle belirgin yaygın veya yerel, katmanlar h devamı...
 • Urakus Yangısı: Kalıcı urakus sonucu biçimlenen tek başına veya göbek kordonuyla birlikte biçimlenen urakus yangısı, urakitis. Genellikle idrar torbası yangısı ve urakus apsesiyle sonuçlanır. devamı...
 • Yumurta Kanalı Yangısı: Yumurta yollarının çoğunlukla çift taraflı yangısı, salpingitis. Enfeksiyonların çoğu döl yatağından yayılır En alt düzeyde yangısal değişimler bile epitel hücreleri kolaylıkla dökülür veya silyumları kaybeder. Kronik yangılarda mukoza tümüyle yıkımlanır ve bağ doku artışı ve hücresel infiltrasyon lümende tıkanmaya yol açar. devamı...
 • Kornea Lipidozisi: Korneada kolesterin kristalleri ve lipit vakuollerinin birikimi. Köpeklerde hiperkolesterolemi ve korneanın kronik yangılarında görülür. devamı...
 • Kedilerin Eozinofilik Keratitisi: Kedilerde immün aracılı nedenlerle biçimlenen yaygın eoziofil infiltrasyonuyla belirgin kornea yangısı. Irk, yaş ve cins duyarlılığı yoktur, eozinofilik keratitisi. devamı...
 • Derin Stromal Kornea Yangısı: Ön uvetisin yayılması, travma veya glokomun neden olduğu endoteliyal yıkımlanmadan kaynaklanan ülserli olmayan kornea yangısı. devamı...
 • Atipik Akciğer Yangısı: Akut yangı hücrelerinin görülmediği, eozinofil lökositlerin, ödem sıvısının veya hıyalin zarların varlığıyla belirgin akciğer yangısı. Hayvanlarda en belirgin olarak sığırların atipik interstisyel pnömonilerinde görülür. devamı...

Kornea Lekeleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.