Kortikal Granulier ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kortikal Granulier" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kortikal Granulier" ne demek?

 1. Yumurtada plâzma zarının hemen alanda bulunan, yumurtaya sperm girişinden sonra oluşan ve diğer spermlerin girişini engelleyen granüller.

Kortikal Granulier nedir? İlişkili sözcükler

 • Döllenme Zarı: Bir spermin yumurtaya girmesinden sonra meydana gelen ve başka spermlerin girmesini engelleyen örtü. Fertilizasyon zarı. Bir spermin yumurtaya girmesinden sonra meydana gelen ve başka spermlerin girmesini engelleyen örtü, fertilizasyon zarı. devamı...
 • Akrozom: (Yun. akros: uç; soma: vücut) Sperm başının ucunda, spermin yumurtaya girebilmesini sağlamak üzere yumurta örtülerini sindiren hidroliz enzimlerini kapsayan, Golgi kompleksinden oluşan bir organel. Spermatozoonun baş kısmında bulunan ve dölleme devamı...
 • Granulocyte: Granülosit, sitoplazmasında granüller bulunan akyuvar (Bijoloji) devamı...
 • Granulocyte: Granülosit, sitoplazmasında granüller bulunan akyuvar (Bijoloji) devamı...
 • Keratohiyalin: (Yun. keras: boynuz; hyalos: cam) Epidermisin granüllü tabakasındaki hücrelerin içinde bulunan granüller. devamı...
 • Kortikal Nefronlar: Henle kulpunun küçük bir kısmı hariç, korteksin girişinde yerleşmiş nefronlar. devamı...
 • Alfa Hücreleri: Pankreasın Langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalâde parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. A hücreleri. Hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, devamı...
 • Protandrik Hermafroditlik: (Yun. proteros: erken; aner: erkek) Bazı balık türlerinde aynı eşey organında dönüşümlü olarak önce spermlerin daha sonra yumurtaların oluşması sebebiyle bireyin kendi kendini döllemesinin imkânsızlığı. Bazı balık türlerinde aynı eşey devamı...
 • Nötrofil Lökosit: (Yun. philein: sevmek; leukos: ak; kytos: boşluk) Fagositoz yapan, loplu çekirdekli, granüllü beyaz kan hücresi. Kanda akyuvarların % 60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasında pembeye boyanabilen küçük granüller içeren, fagositozda ve yangıda devamı...
 • Granülosit: Tanecikli akyuvar Sitoplazmalarında yaygın granüller bulunan nötrofil, eozinofil ve bazofil lökositler. devamı...

Kortikal Granulier ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.