koryoallantois sözlük anlamı nedir?

Sözlükte koryoallantois kelimesinin manası:

  1. Koryon ve allantoisin birleşmesinden oluşan, mezodermle ilişkili damarlar aracılığıyla gaz değişimini sağlayan ekstraembriyonik yapı, allantokoryon. Bu yapı kuş ve sürüngenlerde yumurta kabuğuyla bitişiktir. Memelilerde ise bu yapı plasentayı oluşturur.

koryoallantois ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları