koşulsuz uyarıcı nedir

Koşulsuz Uyarıcı Nedir?

Koşulsuz uyarıcı (KU), doğal olarak bir tepkiyi tetikleyen bir uyarıcıdır. Bu tepki, öğrenilmiş veya şartlandırılmış değildir ve doğuştandır. Örneğin, yiyecek kokusu, açlık hissini tetikleyen bir koşulsuz uyarıcıdır.

Koşulsuz Tepki Nedir?

Koşulsuz tepki (KT), koşulsuz uyarıcıya verilen doğal ve otomatik tepkidir. Bu tepki, öğrenilmiş veya şartlandırılmış değildir ve doğuştandır. Örneğin, yiyecek kokusu, ağız sulanmasını tetikleyen bir koşulsuz tepkidir.

Şartlı Uyarıcı Nedir?

Şartlı uyarıcı (ŞU), başlangıçta nötr olan ancak koşulsuz uyarıcı ile eşleştirildiğinde koşulsuz tepkiyi tetikleyen bir uyarıcıdır. Örneğin, bir zil sesi, başlangıçta nötr bir uyarıcıdır. Ancak, zil sesi yiyecek kokusu ile eşleştirildiğinde, ağız sulanmasını tetikleyen bir şartlı uyarıcı haline gelir.

Şartlı Tepki Nedir?

Şartlı tepki (ŞT), şartlı uyarıcıya verilen öğrenilmiş tepkidir. Bu tepki, koşulsuz uyarıcı ile şartlı uyarıcının eşleştirilmesi sonucu oluşur. Örneğin, zil sesi, yiyecek kokusu ile eşleştirildiğinde, ağız sulanmasını tetikleyen bir şartlı tepki haline gelir.

Klasik Şartlandırma

Klasik şartlandırma, koşulsuz uyarıcı ve koşulsuz tepki arasındaki ilişkinin, şartlı uyarıcı ve şartlı tepki arasındaki ilişkiye aktarılmasıdır. Bu süreç, Rus fizyolog Ivan Pavlov tarafından keşfedilmiştir.

Pavlov’un deneyinde, köpekler yiyecek kokusu (koşulsuz uyarıcı) sunulduğunda ağız sulanması (koşulsuz tepki) göstermiştir. Daha sonra, köpekler yiyecek kokusu ile birlikte bir zil sesi (şartlı uyarıcı) sunulmuştur. Birkaç denemeden sonra, köpekler zil sesi sunulduğunda ağız sulanması (şartlı tepki) göstermeye başlamıştır.

Koşulsuz Uyarıcının Özellikleri

 • Doğal olarak bir tepkiyi tetikler.
 • Tepki, öğrenilmiş veya şartlandırılmış değildir.
 • Doğuştandır.
 • Güçlüdür.
 • Önemlidir.

Koşulsuz Tepkinin Özellikleri

 • Koşulsuz uyarıcıya verilen doğal ve otomatik tepkidir.
 • Tepki, öğrenilmiş veya şartlandırılmış değildir.
 • Doğuştandır.
 • Hızlıdır.
 • Güçlüdür.

Şartlı Uyarıcının Özellikleri

 • Başlangıçta nötr olan bir uyarıcıdır.
 • Koşulsuz uyarıcı ile eşleştirildiğinde koşulsuz tepkiyi tetikler.
 • Öğrenilmiş veya şartlandırılmış bir uyarıcıdır.
 • Sonradan kazanılır.
 • Zayıftır.
 • Önemsizdir.

Şartlı Tepkinin Özellikleri

 • Şartlı uyarıcıya verilen öğrenilmiş tepkidir.
 • Tepki, koşulsuz uyarıcı ile şartlı uyarıcının eşleştirilmesi sonucu oluşur.
 • Öğrenilmiş veya şartlandırılmış bir tepkidir.
 • Sonradan kazanılır.
 • Zayıftır.
 • Önemsizdir.

Koşulsuz Uyarıcı ve Şartlı Uyarıcı Arasındaki Farklar

| Özellik | Koşulsuz Uyarıcı | Şartlı Uyarıcı |
|—|—|—|
| Doğal mı? | Evet | Hayır |
| Öğrenilmiş mi? | Hayır | Evet |
| Doğuştan mı? | Evet | Hayır |
| Güçlü mü? | Evet | Hayır |
| Önemli mi? | Evet | Hayır |

Koşulsuz Tepki ve Şartlı Tepki Arasındaki Farklar

| Özellik | Koşulsuz Tepki | Şartlı Tepki |
|—|—|—|
| Doğal mı? | Evet | Hayır |
| Öğrenilmiş mi? | Hayır | Evet |
| Doğuştan mı? | Evet | Hayır |
| Hızlı mı? | Evet | Hayır |
| Güçlü mü? | Evet | Hayır |

Koşulsuz Uyarıcı ve Şartlı Uyarıcının Örnekleri

| Koşulsuz Uyarıcı | Koşulsuz Tepki | Şartlı Uyarıcı | Şartlı Tepki |
|—|—|—|—|
| Yiyecek kokusu | Ağız sulanması | Zil sesi | Ağız sulanması |
| Elektrik şoku | Acı hissi | Işık | Acı hissi |
| Soğuk hava | Üşüme | Rüzgar | Üşüme |
| Sıcak hava | Terleme | Güneş | Terleme |

Koşulsuz Uyarıcı ve Şartlı Uyarıcının Uygulamaları

 • Klasik şartlandırma, reklamcılıkta, pazarlamada, eğitimde ve terapide kullanılır.
 • Reklamcılıkta, ürünlerin veya hizmetlerin olumlu duygularla ilişkilendirilmesi için kullanılır.
 • Pazarlamada, tüketicilerin belirli ürünleri veya hizmetleri satın alma olasılığını artırmak için kullanılır.
 • Eğitimde, öğrencilerin yeni bilgileri öğrenmesini kolaylaştırmak için kullanılır.
 • Terapide, fobilerin, kaygının ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde kullanılır.

Sonuç

Koşulsuz uyarıcı ve şartlı uyarıcı, klasik şartlandırmanın temel kavramlarıdır. Bu kavramlar, öğrenme, davranış ve psikoloji alanlarında önemli bir yere sahiptir.


Yayımlandı

kategorisi