Koşutçuluk ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Koşutçuluk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Koşutçuluk" ne demek?

 1. Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm.

 2. Zihin ile bedenin aynı zamanda görev yapmalarına karşın aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki ayrı varlık olduğunu, ruhsal olaylar ile bedensel olayların birbirini hiç etkilemeyen karşılıklı iki dizi biçiminde oluştuğunu ileri süren öğreti.

Koşutçuluk nedir? İlişkili sözcükler

 • Koşut Gelişim: Birbiriyle ilişkisi bulunan, ayrı ayrı zaman ve yerlerde ortaya çıkan birden çok olgunun ve parçalarının art arda ya da iç içe sıralanışıyla kendini gösteren anlatım çeşidi. Aralarında tarih ve coğrafya devamı...
 • çokçuluk: Gerçekçiliğin açıklanmasında birden çok ilkenin temelde bulunduğunu kabul eden öğreti, tekçilik karşıtı, plüralizm. Bircilik ve ikicilik karşıtı olarak çokluğa önem veren, evrenin birbirine benzemeyen birçok varlıklardan oluştuğunu, varlıklar ve olaylar devamı...
 • Doğaüstücülük: Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm. Doğa yasalarıyle açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti. devamı...
 • öznelcilik: Bütün bilgilerin özneye ilişkin ve değer yargılarının bireysel, öznel olduğunu ileri süren öğreti, subjektivizm. Herkesin kendi usu ve kavrayışı ölçüsünde bilebileceğini ve nesneler üzerine olan bilgilerimizin bunların bize yaptıkları etkilerden devamı...
 • Dirimselcilik: Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de, özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti. (Lat. vita = yaşam) : Yaşam olaylarını fiziksel – kimyasal güçlerle değil de özel devamı...
 • Belirlenimcilik: Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm. devamı...
 • Aktüalizm: Geçmiş jeolojik olayların bugünkülere bakarak açıklanabileceğini ileri süren öğreti, edimselcilik. Kuvveden fiile geçmiş olan hâl. devamı...
 • Canlıcılık: Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. devamı...
 • Etkincilik: Eylemcilik. Gerçeği yalnızca bir anlık sorunu olarak değil, aynı zamanda bir iş ve eylem sorunu olarak gören, çocuğun doğal olarak etkin olduğunu ileri süren öğreti. 2-Yaratıcı etkinliğin, eğitimin amacı olduğunu devamı...
 • Olaycılık: Görüngücülük. Olaylardan başka hiç bir gerçek tanımayan, özdeğin birtakım olaylardan oluştuğunu ve bilgi kaynağının yalnızca olaylar olabileceğini ileri süren öğreti. devamı...

Koşutçuluk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.