Köy Topluluğu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Köy Topluluğu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Köy Topluluğu" ne demek?

 1. Köyde yaşayan insanlardan oluşan toplumsal birim. bk. köy, köylü, kırsal toplum.

Köy Topluluğu nedir? İlişkili sözcükler

 • Hesiodik: Zimmermann’ın Yunan ozanı Hesiodos’ un yapıtlarından saptayarak gruplandırdığı üç toplum tipinden biri olan kırsal toplum. krş. Aristofanik, Homerik devamı...
 • Bogardus ölçeği: Çeşitli soy ya da toplum kümelerinin toplumsal benimsenme düzeylerini saptamak amacıyla geliştirilmiş olan ve en yakın bir ilişkiyi benimseme eğiliminden en uzak bir ilişkiden bile kaçınma eğilimine doğru dizgeli bir düzen içinde sıralanmış sınarlardan oluşan yarsıralayıcı ölçek. bkz. ölçekleme, toplumsal uzaklık ölçeği, toplumsal itim ölçeri. devamı...
 • Toplumsal Durgunluk: Toplumsal sınıf yapısının aşırı ölçüde kapalı olduğu, bireylerin toplum içindeki yer ve yaşam koşullarının kalıtsal yolla belirlendiği tarihsel-toplumsal durum. devamı...
 • Kent Köy Karşıtlığı: Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu. Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı devamı...
 • Aktöre Ikiliği: Bir toplumda ya da toplumsal kümede biri toplum ya da küme içi ilişkilerde, öbürü başka toplum ya da kümelerle ilişkilerde uygulanan iki ayrı tür aktörenin var olması. devamı...
 • Ortak Tasarım: (Durkheim) Toplumsal etkileşmeden doğan ve toplum ya da toplumsal küme üyelerinde benzer duygusal tepkilere yol açarak onlar için ortaklaşa bir anlam kazanan kavram ve simgeler. devamı...
 • Ekin Yayılması: Ekin öğelerinin, ekin karmaşıklarının içinde oluştukları toplum ya da toplumsal kümeden başka toplumlara, toplumsal kümelere yayılması. devamı...
 • Kente Akın: Kırsal alanların itici ve kentlerin çekici niteliklerinin etkisiyle kırsal nüfusun kente göçmesi ve kırsal alanlarda nüfus azalması. devamı...
 • Rostowgil Büyüme Aşamaları: Geleneksel toplum, kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum, kalkışa geçme aşamasındaki toplum, olgunlaşma aşamasındaki toplum ve yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum biçiminde Rostow tarafından gruplandırılan iktisadi büyüme aşamaları. devamı...
 • Köylü Ruhbilimi: Halk kültürünün bir kolu olan köylü kültürünü yaratan insanların ruhsal durumlarını inceleyen bilim dalı. bk. halk kültürü, kırsal toplum, krş. halk ruhbilimi. devamı...

Köy Topluluğu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.