koyital veziküler egzantem sözlük anlamı nedir?

Sözlükte koyital veziküler egzantem kelimesinin manası:

  1. Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi.

koyital veziküler egzantem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları